Alles voor uw woongenot!

Wat je zou moeten weten over letselschade

Dit artikel gaat over letselschade. Wat is nuttig om daarover te weten? Allereerst, wat wordt daaronder verstaan? Wanneer heb je recht op een vergoeding en hoe claim je die? Dat zijn de vragen die hier aan de orde komen. We sluiten af met de hulp bij het claimen van letselschade door een auto-ongeluk

Wat is letselschade?

Als je bij een ongeval betrokken bent en je hebt daardoor materiële en/of immateriële schade opgelopen en een ander is daar verantwoordelijk voor, dan heb je recht op een schadevergoeding. Bij materiële schade kan je denken aan medische kosten en inkomstenverlies. Immateriële schade heeft betrekking op bijvoorbeeld pijn en slaapproblemen. De omvang van die vergoeding is afhankelijk van de geleden schade. Het hoeft hierbij niet om een verkeersongeval te gaan, zoals een kettingbotsing, maar tevens om onder meer een bedrijfsongeval, een medische fout of een sportongeval. Ook mishandeling kan onder letselschade vallen.

Wanneer heb je recht op een vergoeding?

In de vorige paragraaf noemden we al dat er iemand moet zijn aan te wijzen als verantwoordelijk voor jouw schade, om daarbij je schade te claimen. Dat hoeft niet per se een persoon te zijn, maar ook een bedrijf dat je werk-/opdrachtgever is en je hebt het letsel opgelopen bij het uitvoeren van werkzaamheden daar, waarvoor dat bedrijf verantwoordelijk kan worden gesteld. Als een fabrikant ondeugdelijke producten maakt, waardoor er ongelukken gebeuren, dan kan die fabrikant verantwoordelijk worden gesteld. Het is als fietser goed om te weten dat als je niet ouder bent dan 14 jaar en je wordt door een auto aangereden, dan is de bestuurder daarvan altijd volledig aansprakelijk, ook als laatstgenoemde niet schuldig is. Dat wordt 50% als de fietser ouder is dan 14 jaar.

Hoe claim je letselschade

Letselschade claimen begint met het verantwoordelijk stellen van de veroorzaker. Dit dient schriftelijk te gebeuren en wel zo snel als mogelijk is. Alle kosten die redelijk zijn, zijn te claimen. Dat geldt ook voor de kosten van juridische bijstand. Je moet als slachtoffer echter zelf voor alle bewijzen zorgen. Bij lichamelijk letsel ga je onmiddellijk naar een arts. Die vraag je om een verklaring waarin een direct verband wordt gelegd tussen je letsel en het ongeval. De verantwoordelijke van je letsel kan je een voorstel voor een vergoeding doen. Je krijgt een termijn waarbinnen je daarop reageert. Vraag de tegenpartij om een specificatie van de aangeboden vergoeding. Als je het voorstel onvoldoende vindt, dan kan je daarover gaan onderhandelen. Je kunt overwegen om dan een letselschade specialist in de arm te nemen. Als je er met de tegenpartij niet uitkomt, dan kan je naar de rechter stappen. Afhankelijk van de hoogte van de vergoeding ga je naar de kantonrechter of de civiele rechter.

Verkeersongeval

Je kunt op diverse manieren hulp krijgen bij het claimen van letselschade. In het geval je een verkeersslachtoffer bent, dan kan je voor ondersteuning en juridische bijstand naar Slachtofferhulp Nederland stappen. Die organisatie biedt informatie en tips, en kan je ook bijstaan bij een strafproces en je hulp bieden bij het verkrijgen van een schadevergoeding. Als de dader onverzekerd is of is doorgereden, dan kan je een beroep doen op het Waarborgfonds Motorverkeer.

Gerelateerd

Recente berichten