maintenance_engineering

Real time onderhoud op Schiphol

Onderhoud inrichten op een manier die voor de klant echt toegevoegde waarde heeft, betekent tegenwoordig goed luisteren en om je heen kijken, maar vooral ook meer tijd achter de computer doorbrengen dan ooit. Beslissingen over de tijdstippen en de aard van het onderhoud zijn steeds vaker gebaseerd op online en real time informatie: een combinatie van harde feiten, analyses van actuele meetgegevens en historische data, waaruit je trends kunt herleiden. Dat is maintenance engineering: het constant optimaliseren van onderhoud op basis van inspectie- en meetgegevens.

Het klinkt voor de hand liggend en wellicht zelfs wat duf. Maar de oplossingen die we inzetten in het belang van de klant, kunnen wel degelijk creatief zijn. De toegevoegde waarde is niet alleen in geld uit te drukken, maar ook in termen van tijdwinst, een hogere efficiency of een betere kwaliteit. Drie voorbeelden van Schiphol, waar Heijmans een langjarig maincontract voor asset management heeft:

 • Zo zetten we camerawagens in om op snelheid de staat van het asfalt op de landingsbaan te inspecteren. Daardoor is de baan binnen een dag weer inzetbaar, terwijl wij achter het beeldscherm de beelden analyseren om te bepalen waar welke schades zitten. Voorheen nam zo’n inspectie 4 dagen in beslag.
 • We structureren en analyseren de meetgegevens van circa 450 kilometer aan oude hemelwaterafvoeren onder het luchthaventerrein. Daardoor hebben we bergen data, waaruit we proberen af te leiden waar de kritieke locaties zitten. Dat stelt ons in staat om te beslissen waar we als eerste moeten ingrijpen, om te voorkomen dat er problemen met de afvoer ontstaan.
 • We zetten speurhonden in om mogelijke ondergrondse kabelbreuken in elektriciteitsleidingen te traceren. Deze methode voldoet helaas nog niet aan onze verwachtingen. Ook dat hoort erbij, maar het moet ons niet weerhouden van de zoektocht naar nieuwe oplossingen.

schiphol-2-635 Meer tevreden klant
Onderhoud optimaliseren betekent niet noodzakelijk lagere onderhoudskosten, prioriteit heeft het primaire proces van de opdrachtgever. Daarbij gaat het om nadenken over hoe je dingen beter kunt doen voor de klant, oftewel waardesturing. Dat heeft invloed op álle werkzaamheden die Heijmans voor deze opdrachtgever verricht. Groot en klein. Neem nou het vervangen van een aantal willekeurige beschadigde trottoirtegels. Dan krijg je kleurverschillen. Leg ze in een hoek zodat geen vlekkenpatroon ontstaat. In eerste instantie denk je dan aan hogere kosten. Maar ook in dit eenvoudige voorbeeld gaat het om de opbrengsten: een meer tevreden klant, die een kwaliteitsniveau krijgt dat beter aansluit bij zijn ambities.

Verzanden in details
Het risico van maintenance engineering is wel dat je verzandt in allerlei details. Zo hebben we aan een rijbaanstation gewerkt. Dat is een gebouw met hoog- en laagspanningsvoorzieningen, regelaars, koeling, accu’s, noodstroomaggregaten, allemaal installaties die ervoor zorgen dat de vliegveldverlichting blijft branden. Maar als je niet oppast, ben je een uur aan het praten over een lamp aan het plafond. Terwijl onze aandacht juist gericht moet zijn op de voor de klant belangrijkste installaties.

Steeds vaker betrekken we leveranciers en onderaannemers in dit proces, als het gaat om zeer specifieke installaties. Ook voor hen is maintenance engineering soms nog relatief nieuw. Termen als ‘mean time between failure‘ zijn bijvoorbeeld vaak onbekend. Als je ernaar vraagt, krijg je een wazig antwoord over de garantieperiode. Waar het werkelijk om gaat, is niet hoe lang de garantie duurt, maar hoe lang het gemiddeld duurt voordat iets stuk zou kunnen gaan, zodat je het onderhoud daarop kunt aanpassen.
schiphol-1-635 Denk in lange termijn, handel op korte termijn
Je ziet dus dat asset management, ondanks dat we onderhoud steeds meer baseren op meetgegevens, vooral een kwestie is van gezond verstand. Een paar jaar geleden zaten we met 25 man in een keet, nu werken we vanuit een kantoor met 80 mensen. Maar ook al verandert de aard van ons werk, puur van achter een beeldscherm zullen we het nooit kunnen doen. De mensen buiten op het werk zijn daarbij onmisbaar, want zij zijn de ogen en oren van de mensen op kantoor, bij hen zit de echte uitvoeringskennis.

Zij zien als eersten wat er kapot gaat of beter kan. Of je nou stratenmaker, projectleider of directeur bent, iedereen heeft hierin zijn rol. Dat vind ik de essentie van asset management. Door die kennis in combinatie met nieuwe ontwikkelingen slim te gebruiken, kunnen we gezamenlijk onze klanten van betere oplossingen voorzien. De belangrijke schakel: relevante data verzamelen, analyseren en op basis daarvan het onderhoud optimaliseren. En die methodiek is overal toepasbaar. Kijken naar de toekomst is altijd noodzakelijk. Ook al leidt dat tot modificaties die de (life cycle) kosten verlagen, mogelijk pas lang nadat je contract is afgelopen. Dat is namelijk in de eerste plaats in het belang van de klant, en uiteindelijk dus ook ons eigen belang.

Maincontracting | Beheer en Onderhoud | Asset Management

2 reacties

 1. Léon Dielen -

  Thijs, je slaat de spijker op zijn kop. Asset Management doe je samen. Samen met de klant, samen met de mensen buiten. Dan is 1+1=3! Gezamenlijk ga je voor hetzelfde doel en dat alleen levert al zoveel meerwaarde op.
  Wat mij betreft mogen we, en ik bedoel Schiphol en Heijmans, van de daken schreeuwen wat we tot nu toe hebben bereikt op het gebied van Asset Management. Juist door de combinatie van de krachten van Schiphol en Heijmans is er heel veel voordeel behaald en vooruitgang geboekt.
  Het zou mooi zijn als we dit ook naar bijvoorbeeld rijkswaterstaat, waterschappen en gemeenten kunnen vertalen. Zij moeten met dit voorbeeld toch ook de voordelen van een gezamenlijk beheer en onderhoud inzien?

 2. Bart Breedijk -

  Thijs,

  Ik vind het een erg goed verhaal. En wat het bijzonder maakt is dat jij duidelijk maakt wat wij allemaal uit de kast halen om de verstoring van het primaire proces van ons klant te minimaliseren. Door te voorkomen dat storingen ontstaan, maar ook de vestoring die nog wel noodzakelijk is tot een minimum te beperken. In andere woorden wij doen ons werk haast onzichtbaar en doordat er weinig storingen/verstoringen zijn blijven we ook onzichtbaar.

  Top werk moeten het alleen wel blijven vertellen anders ziet niemand het.

plaats een reactie