heijmans huisvestingspartner

Partners zonder zorgen

Ziekenhuizen, ofwel de ‘cure’ kant van de zorg, vormen voor Heijmans een interessante markt, waarin wij hard op weg zijn ons te specialiseren. Onze relatie met het Meander Medisch Centrum is een goed voorbeeld van hoe Heijmans als huisvestingspartner functioneert. In 2010 hebben het contract getekend, waarbij niet de prijs maar EMVI-criteria de doorslag gaven. Vervolgens hebben wij het ontwerp zodanig geoptimaliseerd, dat het ook binnen het budget paste. Afgelopen jaar hebben we samen met onze partner Ballast Nedam het Meander dus volgens afspraak integraal gerealiseerd. Waarbij we zelf verantwoordelijk waren voor het aantonen van kwaliteit. Het ziekenhuis zelf hield daarbij zeer beperkt toezicht. Dat we de komende jaren ook het technische en bouwkundige onderhoud gaan doen, lijkt een logische vervolgstap.

Dynamische markt
Onze betrokkenheid bij ziekenhuizen heeft alles te maken met de dynamiek die de laatste jaren in deze markt is ontstaan. De gezondheidszorg in Nederland functioneert namelijk al sinds enige tijd volgens het principe van marktwerking. Zorgverzekeraars kopen zorgpakketten in en dwingen ziekenhuizen hiermee na te denken over verdere specialisatie: waarin willen zij uitblinken, efficiënt werken en goede kwaliteit bieden? Er ontstaan discussies over samenwerking tussen ziekenhuizen, waarbij de samenwerkingspartners zich allebei op een ander takenpakket richten. Al die veranderingen leiden uiteindelijk ook tot flinke bouwopgaven: van het verbouwen van een afdeling om te kunnen groeien, tot wat grotere verbouwprojecten, of zelfs volledige nieuwbouw van ziekenhuizen.

Een tweede actuele ontwikkeling is dat ziekenhuizen zich meer gaan richten op hun core business: het beter maken van patiënten. Een grote eigen onderhoudsdienst past daar niet meer bij en steeds vaker wordt er dan ook gekozen om onderhoud aan de markt over te laten. Samengevat zie je dat ziekenhuizen behoefte hebben aan partijen die niet alleen die bouw- en verbouwopgaven op zich nemen, maar aan volwaardige partners die hen voor langere tijd ontzorgen op het gebied van vastgoed en huisvesting.

Het is voor ons een uitdaging om te kunnen zeggen dat we het onderhoud overnemen voor een heel ziekenhuis, inclusief het OK-complex. Hiervoor hebben wij met het Meander een ingroeicontract afgesloten. Daarin trekken wij, samen met het ziekenhuis, in kleine stapjes steeds meer verantwoordelijkheid naar ons toe. Onze ambitie is dat wij willen doorgroeien naar een partij die prestatiegericht het functioneren van een heel ziekenhuisgebouw kan garanderen, inclusief de kern van het ziekenhuis zelf, de hotfloor.

Meander Medisch Centrum

Regie over samenwerking
Om echt een huisvestingspartner te kunnen worden, moeten wij begrijpen waar het in ziekenhuizen in essentie om draait. Door onderhoudscontracten zoals met het Meander aan te pakken, ontwikkelen we onszelf daarin. Daarnaast zijn we ook een netwerk aan het bouwen van externe partijen, waarmee we kunnen samenwerken. Denk aan architectenbureaus en adviesbureaus op het gebied van huisvesting en financiering. Dat is belangrijk om verticale integratie tot stand te kunnen brengen. Dankzij samenwerking kunnen we snel reageren op de vraag van een ziekenhuis en meedenken over business cases, ontwerpen, bouwen en de zorg op ons nemen voor langjarig onderhoud. Heijmans neemt daarbij de regiefunctie op zich waardoor het ziekenhuis niet langer meer afzonderlijke partijen hoeft in te huren.

De markt beweegt zich langzamerhand ook in die richting; ziekenhuizen zien steeds meer de toegevoegde waarde van de aannemer in het optimaliseren van het ontwerp, zodat er niet alleen efficiënt kan worden gebouwd maar ook onderhoud en beheer zijn te optimaliseren, waardoor de life cycle kosten omlaag kunnen. Ziekenhuizen hebben de expertise daartoe veelal niet zelf in huis; zij bouwen misschien eens in de 30 jaar. Wij doen het aan de lopende band. Aanbestedingen zijn dan ook nog zelden gebaseerd op een volledig uitgewerkt bestek; veelal worden wij eerder in het proces betrokken bijvoorbeeld op basis van het definitieve ontwerp, waarbij er op basis van EMVI gunningscriteria wordt aanbesteed en niet alleen de lage prijs maar ook zaken als kwaliteit en duurzaamheid een rol spelen.

Gedeelde belangen
Huisvestingspartner zijn betekent dat we in staat moeten zijn om elk project op te pakken, of het nou gaat om een kleine renovatie of verbetering, om grote nieuwbouwopgaven of om langjarig onderhoud. We hebben als Heijmans wat dat betreft een unieke propositie door de manier waarop we zijn georganiseerd: als integraal bedrijf, met bouw en techniek (E en W) onder één dak, met een centrale grote projecten-organisatie, maar ook met vestigingen die integrale service bieden dicht bij de klant.

Ik stel me voor dat we in de toekomst in alliantie met de opdrachtgever, dus met gedeelde belangen, een nieuw ziekenhuis ontwikkelen, bouwen en voor langere termijn onderhouden. Dat is de ultieme vorm van huisvestingspartnerschap. Wij hebben de kennis en de expertise in huis om dat samen met andere partners te realiseren, in de rol van ketenregisseur en bouwer.

Vanuit deze positie kunnen wij zelfs op het gebied van ziekenhuisfinancieringen toegevoegde waarde bieden. Wij kunnen vroeg in het ontwikkelproces garanties afgeven over wat het ziekenhuis gaat kosten, zowel in initiële investering als in operationele (onderhouds)kosten. Dat zijn zekerheden waar banken in deze tijd groot belang aan hechten voor het rond krijgen van de financiering. Dat wij daarover als bouwer en ketenregisseur harde commitments kunnen afgeven, onderscheidt ons van andere partijen.

Bovendien kan Heijmans ziekenhuizen helpen om de juiste financier te vinden, door gebruik te maken van ons uitgebreide netwerk bij banken en investeerders. Onze ervaring met grote vastgoed- en PPS-projecten komt daarbij van pas. Deze aanpak werkt volgens mij echter alleen als het je lukt om met de opdrachtgever gelijkgerichte belangen te creëren. Het lijkt mij interessant om samen met een aantal ziekenhuizen die daarvoor open staan de discussie aan te gaan over hoe zo’n samenwerking eruit moet zien en hoe we dit voor elkaar kunnen krijgen. Wie doet mee?

Zorgsector | Utiliteit

4 reacties

 1. Avalon -

  Ik doe mee! Ik ben het met je eens dat een succesvolle samenwerking alleen te realiseren is als je elkaars belangen, zwaktes en sterktes kent en waardeerd. Alleen dan kun je samen gaan voor een beter resultaat. Mooi stuk!

 2. Jeanet -

  Een goed verhaal! Dit is onze toekomst waarin we van elkaar kunnen leren en elkaar kunnen versterken. Zowel Heijmans breed als in onze samenwerking met de opdrachtgever en andere partners in de keten. Ook ik doe mee!

 3. Marco -

  Goed stuk Gerard, ik zie overal zorginstellingen die op zoek zijn naar een goede regisseur en Heijmans heeft een prima totaal team om dit op te pakken. Ik doe graag met je mee!

 4. Joop de jongh -

  Wat een goed stuk Gerard!
  Ook voor de vestiging Amsterdam is de “cure” markt van groot belang en doen wij ervaring op bij bijvoorbeeld het Spaarne ziekenhuis in Hoofddorp maar ook bij het VUmc gebeuren leuke dingen. Wij doe n ook mee!

plaats een reactie