Investeren_in_de_weg_635

Investeren in de weg is meer dan asfalt

Hoe voor de hand liggend is het om als wegenbouwer een blog te schrijven over de absolute noodzaak om meer te investeren in asfalt? Een oproep te doen aan het kabinet om €500 miljoen ook echt uit te gaan geven aan infrastructuur? Hartstikke obligaat natuurlijk. Maar lees gerust door, want achter dit asfalt één-tweetje zit veel meer. En dat gaat iedereen aan.

Investeren is juist nú nodig. Of ik nu wegenbouwer, tandarts, accountant of voetballer ben. Als klant van de infrastructuur vind ik dat investeren nodig is. In deze tijd van economische crisis moeten we blijven bouwen aan een goede infrastructuur. Want anders staat Nederland letterlijk stil.

Elke discussie over ‘meer asfalt’ kent z’n beperking. Want het lijkt altijd te gaan over uitbreiding en aanpassing van het hoofdwegennet, ofwel de snelwegen, of zo u wilt: het meest zichtbare asfalt. Maar investeren in de weg is meer dan dat.

Denk aan kruisingen, tunnels en fly-overs, zodat verkeerssituaties beter doorstromen en daarmee overzichtelijker en veiliger worden. Denk aan provinciale wegen die ons hoofdwegennet ontlasten en bijdragen tot doorstroming. Denk aan onderhoud van de weg zodat veiligheid geborgd wordt, niet onbelangrijk ten tijde van vorst of veel neerslag. Allemaal investeringen die ook gewoon geld kosten en niets te maken hebben met mobiliteitsgroei. Dus simpelweg ‘meer asfalt’ heeft meer impact.

Bovendien leidt nú investeren tot een interessant effect. Je kunt investeren als het goed gaat, en daarmee systemen beter maken. Maar als je durft te investeren in een lastige tijd, dan leg je een fundament voor herstel en groei. Het houdt de sector aan het werk, het houdt verkeerssituaties veilig, en levert innovaties op. Want voor die innovaties is ook ruimte nodig. Ruimte om te kunnen ondernemen, proefvakken te kunnen starten en samenwerkingen aan te gaan. Met als resultaat het door ons ontwikkelde wilgenvangnet, de Smart Highway, ZOAB of de piepschuimen fundamenten onder de A76. Al deze investeringen zijn misschien wel de onbekende neveneffecten van ‘meer asfalt’, investeringen die dagdagelijks nodig zijn.

Tegenstanders zullen betogen dat in de huidige tijd files afnemen en ‘meer asfalt’ dus niet nodig is. Het klopt dat files op het hoofdwegennet de laatste tijd zijn afgenomen, zeker onder druk van de crisis. Echter, een aantal knooppunten blijft moeizaam. De top filetrajecten blijft hetzelfde. En nog belangrijker: ‘meer asfalt’ grijpt niet alleen daarop in. Het gaat ook om andere wegen, veiligheid en innovatie.

Ons kabinet heeft een trackrecord als het gaat om het infrastructuurbeleid. Dat mogen we niet laten stilvallen. Dus politiek Nederland: kies voor investeren. Ik hoop dat alle niet-wegenbouwers dit ook beamen.

Infrastructuur | Smart Mobility

2 reacties

  1. Rob van Dalen -

    Als we niet investeren in de wegenbouw belemmert dat ook de mogelijk voor jongeren om in de wegenbouw te kunnen werken en leren. Wie gaat dan straks al dan achterstalling onderhoud aanpakken.

  2. Jan van de Ven -

    Op het NIB Congres Beheer en Onderhoud van Infrastructuur sprak ik vandaag diverse wegbeheerders van provincies en rijk. Zij bereiden zich voor op een enorme investering in de komende jaren doordat onze infrastructuur (gebouwd in periodes ’30-’40 en ’60-’70) tegen de einde van haar levensduur aanloopt. Kortom het komt er vanzelf aan: meer investeren in hetzelfde asfalt en kunstwerken! Juist het herbouwen biedt kansen voor innovatie. De weg moet immers gewoon open blijven.
    Aangezien onze overheden zich hier al bewust van zijn zou het van leiderschap getuigen om een gedeelte van deze investeringen versneld op de markt te brengen. Dit voorkomt dat er nu mensen geen werk hebben en over enkele jaren technisch personeel te kort is.

plaats een reactie