Heijmans_Ziekenhuizen_Investeren635x300

Ziekenhuizen investeren tijdens crisistijd

Hoe levensvatbaar is een ziekenhuis in een krimpregio? Loont het nog te investeren in nieuwbouw of verbouwing, terwijl het aantal patiënten én de verblijfsduur terugloopt? Ik denk van wel. Ziekenhuizen gaan namelijk steeds meer concurreren met elkaar. En een verouderd, te groot areaal leidt alleen maar tot inefficiency en hogere kosten. Heijmans is gespecialiseerd in het bouwen van ziekenhuizen en kan helpen om hun gebouwen weer up-to-date te krijgen.

Het lijkt misschien tegenstrijdig dat ziekenhuizen juist in deze crisistijd investeren in nieuwbouw of renovatie. Maar het is juist nu interessant omdat het leidt tot een kostenverlaging in combinatie met een kwaliteitsverhoging. Dat blijkt wel uit het feit dat Heijmans in het noorden voor drie ziekenhuizen tegelijk aan het werk is. Die hebben we aangenomen dankzij onze goede relatie en samenwerking met de ziekenhuizen in kwestie, niet op basis van aanbesteding. Dat kan bij (regionale) ziekenhuizen omdat het private partijen zijn, die binnen zekere marges vrij zijn in de keuze van een aannemer. En het biedt grote voordelen, er gaat namelijk geen tijd verloren aan ingewikkelde aanbestedingsprocedures met alle bijbehorende wettelijke termijnen en juridische rompslomp. Wij zitten als aannemer direct aan tafel en kunnen meedenken over het ontwerp, omdat we weliswaar gedreven worden door onze kennis van techniek en integraal bouwen, maar ook de wereld van de gezondheidszorg kennen en begrijpen.

Verandering
Die wereld is momenteel sterk in verandering, mede dankzij het overheidsbeleid. Veel ziekenhuizen zijn zich dan ook aan het beraden over hun functie in de zorgketen. Ze leggen hun prioriteiten veel meer bij de eerstelijnszorg dan bij langdurige trajecten als herstel of revalidatie. Patiënten blijven daardoor steeds korter in het ziekenhuis. De tweedelijnszorg, het beddenhuis, wordt steeds meer een activiteit van andere instellingen, de verpleeghuizen of zorghotels. Ook al werken die organisaties op bestuurlijk en medisch niveau wel vaak samen met ziekenhuizen. Deze ontwikkeling heeft grote gevolgen voor de inrichting van het ziekenhuis. Dat is gericht op de traditionele zorg, terwijl poliklinische ingrepen tegenwoordig het leeuwendeel van de behandelingen uitmaken. Daardoor ontstaat grote druk op de polikliniek. Tegelijkertijd nemen de aantallen patiënten af, niet alleen in krimpregio’s maar overal waar mensen hun ziekenhuisbezoek zo lang mogelijk uitstellen vanwege het hoge eigen risico in de zorgverzekering.

Een ziekenhuis efficiënt beheren dat te groot is en is gebouwd voor andere functies, blijkt nog niet zo makkelijk te zijn. Discussies met een opdrachtgever gaan dan ook echt wel wat dieper dan vragen hoe hoog de vensterbank moet zijn of welke kleur de deuren krijgen. Het gaat vaak om sloop, renovatie en verbouwing naar een compact ziekenhuis, waarbij het belangrijk is dat de diverse specialismen gezamenlijk een passende huisvesting krijgen, maar ook ondersteunende diensten kunnen delen om op die manier de overhead te beperken.

Gericht op kwaliteit
Wat Heijmans onderscheidt in deze markt, is toch vooral dat wij er met onze integrale organisatie volledig op ingericht zijn om de hoogste kwaliteit te kunnen leveren. We hebben de kennis in huis, maar ook de capaciteit om uit te voeren wat we bedenken, van W- en E-installatietechniek tot en met bouw en infrastructurele activiteiten. Klanten weten dat wij een goede oplossing hebben voor de verschillende vraagstukken in zo’n project. Daar moeten ze ook op kunnen vertrouwen, want de betrouwbaarheid en specifiekheid van bijvoorbeeld elektrische installaties raakt al gauw hun primaire proces. Dat het goed werkt en aan de eisen voldoet, wordt als vanzelfsprekend beschouwd. Veel belangrijker nog is dat wij in staat zijn om ons in te leven in de vraagstukken waar onze klant voor staat.

Drie projecten
Heijmans werkt in het noorden van Nederland momenteel aan drie ziekenhuizen tegelijk:

Nij Smellinghe in Drachten
Hier zijn de bestaande poliklinieken ontmanteld en tijdelijk gehuisvest in een ander deel van het ziekenhuis. De oude poliklinieken zijn gesloopt en er wordt een nieuw, representatief entreegebouw neergezet, waarin behalve de poliklinieken, ook andere onderdelen van het ziekenhuis worden ondergebracht. Tijdens al deze werkzaamheden blijft het ziekenhuis in bedrijf. Nij Smellinghe was vooral op zoek naar de mogelijkheden en de voordelen van een gezamenlijke polikliniek. Vorig jaar heeft Heijmans hier ook de spoedeisende hulp, de dokterswacht en de apotheek gerenoveerd en nieuw gebouwd.

Sionsberg in Dokkum
Heijmans bouwt de Sionsberg om tot een compact ziekenhuis. Er is geen sprake van nieuwbouw, maar van een moderniseringsslag. Tijd is een belangrijke factor in dit project; het moet binnen drie maanden worden opgeleverd. De opdrachtgever wil dat het ziekenhuis zo snel mogelijk weer volledig operationeel is. Los van deze opdracht bouwt Heijmans bovendien een nieuwe ambulancepost in Dokkum.

Tjongerschans in Heerenveen
Het ziekenhuis in Heerenveen krijgt een nieuw entreegebouw, het zogeheten spoedplein. Daar zit onder andere een compleet nieuwe ambulance-ingang naar de spoedeisende hulp en de dokterswacht.

Zorgsector | Utiliteit

plaats een reactie