heijmans_gastheerschap_jobvangelder_635X300

Woonateliers: Modern gastheerschap

Ontwikkelaars moeten hun kantoor uit, de wijk in, met toekomstige bewoners praten. Jarenlang hebben we naar de ontwikkeling van een gebied gekeken als een kwestie van verkaveling en welke huizen daar in passen. Terwijl de consument vooral kijkt naar de indeling van zijn huis. Co-creatie in woonateliers brengt ons weer dichter bij elkaar.

Woonateliers zijn kenmerkend voor een nieuwe manier van werken, waarbij we als Heijmans-organisatie de deur openzetten en wederkerigheid inbrengen. Het zijn bijeenkomsten waarvoor we toekomstige bewoners, omwonenden en soms ook andere geïnteresseerden uitnodigen om samen te werken aan een beter plan. Want daar ben ik van overtuigd: co-creatie leidt tot betere plannen. Ook als we al voor 80% weten wat we met een woonwijk willen en een bijeenkomst vooral dient om de puntjes op de i te zetten.

Vaak bestaan woonateliers echter uit meerdere sessies, waarin we de mensen meenemen op een reis vanaf de eerste overwegingen om een project uit te voeren tot en met de volledige indeling van de wijk en het eigen huis. Dan gaan we mensen vragen hoe ze willen wonen, wat ze belangrijk vinden. Willen ze privacy, gezelligheid op straat, kindvriendelijkheid? Alle denkbare thema’s rondom het huis, het gebied en het samenleven met elkaar passeren de revue. Niet alleen het antwoord telt, vooral ook de reden achter het antwoord.

Van klein naar groot
Een belangrijke constatering daarbij is dat we als ontwikkelaars gewend zijn om van groot naar klein te denken, van stedenbouw naar een kavel, naar de schil van het huis, de architectuur, naar de indeling van de ruimte. In het denken van de meeste bewoners over hun toekomstige huis staat de buitenkant niet op de eerste plaats. Ze willen vooral een huis met veel ruimte op de begane grond en liefst ook nog een extra kamer. Ze willen het gevoel hebben hoe het is om daar te wonen en schalen dan pas op naar buiten, naar de architectuur, de straat en de omgeving. Als we als ontwikkelaar ook op die manier naar woningbouwprojecten kijken, redeneren we echt vanuit het wereldbeeld van klanten: van klein naar groot.

Zo geeft een woonatelier ons belangrijke informatie over wat de woonconsument werkelijk wil. Mensen krijgen de kans om vrijuit te praten. Binnen de organisatie bestaat daar nog wel eens huiver voor, omdat het tot onrealistische wensen zou leiden. Volgens mij is dat niet terecht. Mijn ervaring is dat mensen veel realistischer zijn dan vaak wordt verondersteld. Ook gaan de meningen binnen een groep zelden lijnrecht tegen elkaar in. Het is een uitzondering dat een derde van de bewoners jaren dertig retro wil, een derde moderne en een derde klassieke huizen.

In alle gevallen is het de rol van de woonontwikkelaar te kiezen welke kant het op gaat in een plan en wat het best past op de bewuste locatie. De woonontwikkelaar is degene die het gesprek met de klant aangaat, de bijeenkomst organiseert, gastheer is, het proces faciliteert om informatie uit de markt te halen, maar uiteindelijk ook beslist wat er gebeurt. Daar moet je helder over zijn. Want co-creatie is leuk, maar helemaal democratisch is het proces natuurlijk niet. En dat communiceren we ook.

Verkopen gaat van mens tot mens
Het woonatelier heeft meerdere voordelen. Het geeft ons een beter beeld van de doelgroep. Binding tussen ontwikkelaar en klant. Een gevoel van betrokkenheid tussen de klant en zijn toekomstige huis. En we ontdekken meestal twee of drie leidende thema’s, zoals privacy of variatie in de wijk. Ze vormen belangrijke aanknopingspunten voor de marketing.

Natuurlijk gaat lang niet iedereen die aan co-creatie meedoet daadwerkelijk kopen. Zo doen bijvoorbeeld ook mensen mee die in de buurt wonen en uitkijken over het gebied. Daar staan we open voor. In de praktijk blijkt dat het merendeel van de kopers zelfs bestaat uit mensen die de ateliers niet bezoeken, maar ze wel nauwgelet volgen via internet. Een website waarop we verslagen, tekeningen en foto’s plaatsen, maakt dan ook onlosmakelijk onderdeel uit van ieder woonatelier. Dat wordt goed gelezen, is mijn ervaring. Meelezers hebben zelf misschien niet de behoefte om naar voren te treden, maar vinden het blijkbaar een grote pré dat niet alleen de ontwikkelaar en de gemeente een plan neerleggen, maar dat daar ook gewone consumenten aan mee hebben gewerkt.

De belangrijkste boodschap die ik wil meegeven, is dat deze manier van werken ook vooral een andere houding van de organisatie vergt. Jarenlang hebben we ons beziggehouden met checklists afvinken, samen met de stakeholders. Daar kwam geen bewoner aan te pas. Inmiddels zijn we als ontwikkelaar bereid om veel transparanter richting de markt te opereren. Verkopen gaat van mens tot mens. Tweerichtingscommunicatie, daar gaat het om. Onze woonontwikkelaars nemen de klant serieus. Dat vormt de basis van alles waar we mee bezig zijn!

Woningmarkt | Projectontwikkeling | Co-creatie

2 reacties

  1. Jeanet van Antwerpen -

    Rogier als architect, bouwkundige, stedenbouwkundige en adviseurs wonen van Inbo zijn we het hier helemaal mee eens! Dit is hoe wij graag willen werken.

  2. Koopmanschap Bouwkosten Advies -

    Geheel mee eens. Ook zaak om de boel kostenkundig niet te laten ontsporen: goed kostenmanagement.
    Ter overweging een uitspraak van Steve Jobs: “You can’t ask customers what they want and then try to give that to them. By the time you get it built, they’ll want something new.”

plaats een reactie