Woningrenovatie_geen_lapwerk_635

Woningrenovatie: Stop het kleine lapwerk!

Huizen worden steeds goedkoper. In de grote steden is € 150.000 voor een bestaande koopwoning al lang geen uitzondering meer. Wie huurt, gaat de komende jaren echter fors meer betalen, zonder dat daar een duidelijke meerwaarde tegenover staat. Het Waarborgfonds Sociale Woningbouw (WSW) maakte in mei bekend dat de huren de komende jaren met 22% zullen stijgen. Het brengt de woonconsument in een lastig parket. Voor wie het kan betalen, wordt kopen steeds aantrekkelijker. En wie is aangewezen op een huurhuis, kon wel eens in flinke financiële moeilijkheden komen. Alleen als corporaties zorgen dat hun woningbestand van zodanige kwaliteit is, dat de totale woonlasten op gelijk niveau blijven, kunnen zij huren aantrekkelijk houden én hun sociale functie vervullen. Het alternatief: leegstand, verpaupering en uiteindelijk sloop.

Denken in woonlasten is nog niet breed ingeburgerd. Dat zal veranderen, want uiteindelijk is het niet alleen de hoogte van huur of hypotheek die de betaalbaarheid van een woning bepaalt. Bijna een derde van het totaalbedrag dat de consument maandelijks kwijt is aan wonen, gaat op aan andere zaken, energie voorop. De energieprijs heeft de afgelopen 15 jaar een continue stijging laten zien en het einde is zeker nog niet in zicht. Nu al zien we dat bijna 1 op de 3 huishoudens te maken heeft met energiearmoede. Het begrip geeft weer dat 10 procent of meer van het gezinsinkomen opgaat aan gas, water en licht.

In een land waar wonen wordt beschouwd als een recht, is dat schrijnend. Het is duidelijk dat de woonlasten omlaag moeten, willen we wonen betaalbaar houden. Als bouwer en ontwikkelaar kan Heijmans daar een bijdrage aan leveren door huizen energiezuiniger te maken. Dat kan in kleine stappen, met telkens weer bescheiden verbeteringen, die echter wel steeds duurder zullen uitvallen. Uiteindelijk zullen we naar energieneutrale woningen toe willen. Dan is een complete schilrenovatie, waarbij het dak, de buitenwanden inclusief kozijnen, deuren en ramen volledig worden vervangen, veel efficiënter. Met een dergelijke renovatie is het mogelijk om in één klap EPC≤0 te bereiken. Je kunt een woning binnen twee weken aanpakken kan zo weer 30 jaar mee.

Nu ingrijpen
Heijmans heeft haar visie op de ontwikkeling van woonlasten en de noodzaak van grote ingrepen tijdens de Aedesdag eind mei 2013 gepresenteerd aan een aantal directeuren van woningcorporaties. Toen bleek dat corporaties tegen de kosten van zo’n renovatie aanhikken: vanaf €40.000 per woning. Ze vragen zich af of flink investeren echt de moeite loont en of zij het geld er wel voor vrij kunnen maken.

Wat de eerste vraag betreft is het antwoord vrij eenvoudig te geven, dankzij de nieuw ontwikkelde rekentool Ezie. Deze toont op basis van de ingevoerde kenmerken van een woning real time hoe hoog de werkelijke energielasten zouden moeten zijn, voor of na een investering, bij verschillende scenario’s en mogelijke duurzaamheidspakketten. Inzicht in de energielasten helpt de verhuurder dan ook te bepalen of zijn woning weer langere tijd mee kan en of er na 5, 10 of 15 jaar alweer aanpassingen nodig zullen zijn.

Of een grote investering ineens haalbaar is, hangt natuurlijk af van de manier waarop de kosten worden gedekt. Zo kun je voor een betere woning meer servicekosten in rekening brengen en het voordeel van de lagere energierekening met de huurder delen, zodat beide partijen daar profijt van hebben.

Nu ingrijpen is in ieder geval onvermijdelijk. De verhuurbaarheid van woningen op langere termijn staat op het spel, zeker in de wat dunner bevolkte krimpregio’s. Oudere, slecht geïsoleerde woningen zullen straks als eerste leeg staan omdat wonen er simpelweg te duur wordt. Nu hebben ze nog een bepaalde waarde en is er wat aan te doen. Maar dan wel een grote, toekomstbestendige ingrepen en geen klein lapwerk meer. Als we eerlijk kijken naar de woonlasten, weten we wat de juiste beslissing is.

Corporatie | Woonlasten | Renovatie

plaats een reactie