woonlasten_def

Wat is wonen waard?

Verzamel eens de rekeningen die je maandelijks moet betalen om in je huis te kunnen wonen: hypotheek of huur, gas, water, licht, gemeentebelastingen, verzekering, et cetera. Vraag aan een ontwikkelaar wat je huis kost en dan krijg je de vrij op naam prijs. Zonder bouwrente, zonder gas, water, elektra, of gemeentebelastingen. Het aankoopbedrag is vaak net meer dan 50% van de uitgave. Het beslissen vanuit een maandbedrag, in plaats van een aankoopprijs, is dus heel verstandig. Dat gaan we vergemakkelijken.

Woonlasten zijn de maandelijkse kosten om in een huis te wonen. Daar vallen de bekende kosten als hypotheek of huur onder, maar ook OZB, verzekeringen en gas, water en licht. Wij spitsen ons nu vooral toe op hypotheek of huur en alles wat met energie te maken heeft, want dat is wat wij direct kunnen beïnvloeden via het ontwerp, de bouwmethode en de techniek. Maar onze inzet gaat verder. Een van de belangrijkste redenen om dit te gaan doen is het feit dat de betaalbaarheid van wonen een steeds groter issue wordt. Financiering is lastig, maar een nog grotere druk komt van de toenemende energiearmoede.

We weten ook dat wonen niet per definitie goedkoper wordt door een huis energiezuiniger te maken. Eenvoudig gesteld vraagt een hogere mate van energiezuinigheid op dit moment meer systemen en meer systemen vreten meer energie. Bij een integraal ontwerp vanaf het eerste begin kunnen wij prestaties verbeteren. Wij bekijken het betaalbaar houden van wonen vanuit het totaal en niet alleen vanuit duurzaamheid.

De energienotaloze huizen die steeds vaker opduiken zijn niet allemaal werkelijk energienotaloos. Op dit moment blijft energienotaloos slechts bij het niet versturen van de rekening, maar deze kosten wel doorbelasten. Een werkelijk energienotaloos huis, ofwel autarkisch huis, vraagt namelijk een huis dat zelf energie opwekt; meer energie dan alleen nodig is om te kunnen verwarmen en het licht te kunnen laten branden. Dat vraagt nog zoveel investeringen dat dit op dit moment lastig betaalbaar te maken is. De toekomst biedt wel mogelijkheden.

We willen hiermee de discussie over verduurzaming van de woningvoorraad in Nederland ook aangaan. Volgens ons is dat nog te veel een boekhoudkundige discussie waarbij de rekenmethodiek wordt aangepast om maar aan de eisen te voldoen. Zo stimuleren we onvoldoende energiebewustzijn. Met woonlasten maken we werkelijk inzichtelijk wat er aan energie nodig is om je leven in een huis te leven. En dat streven gaat zover dat we energiecoaches inzetten om daadwerkelijk bewoners te helpen hun energieverbruik te reduceren.

Tevreden huurders
Ook voor corporaties en beleggers is het denken in maandelijkse lasten interessant. De woningcorporaties hebben steeds minder ruimte voor investeringen. Het onlangs bekend geworden besluit dat een groot deel van hen de huren fors gaat verhogen om financiële ruimte te krijgen, gaat pijn doen bij de huurders. De vraag is hoeveel huurders hierdoor in de problemen komen. Veel van hen hebben geen andere optie dan huren bij een corporatie.

Zowel de corporaties als woningbeleggers kijken nadrukkelijker naar het langer in portefeuille houden van hun huizen. Willen de huurders in hun huizen blijven wonen, dan dienen die huurders tevreden te zijn. Bij een groot deel van hun woningbezit vraagt dat investeringen. Investeringen om het comfort, de kwaliteit en de energiezuinigheid van hun woningen te verhogen. Door in woonlasten te denken vertalen we hoe investeringen in hun woningvoorraad uitwerken en wat dit betekent voor de huurders. Zo laten we zien wat de beste investeringen zijn om betaalbare en comfortabele huizen te krijgen, waar de huurders graag willen wonen en dus voor willen betalen.

Tevreden kopers
Voor onze particuliere woningkopers is het nog eenvoudiger. Weinig mensen zullen het bedrag aan OZB, energie, verzekeringen en hypotheek of huur noemen wanneer ze vertellen hoeveel ze per maand aan wonen betalen. Toch vallen die lasten allemaal onder het leven in hun huis. Door duidelijker te maken wat wonen werkelijk vraagt, gaat het over wat wonen werkelijk waard is. Gesprekken tussen kopers en hypotheekverstrekkers geven meer duidelijkheid voor de koper die daardoor minder last heeft van onverwachte (woon)lasten.

Daar waar het gaat om energielasten, gaan we ook werkelijk iets anders doen dan wat energiebedrijven doen. Zij monitoren het gebruik, wij gaan voorspellen wat het kost om in een Heijmans-huis te wonen. Het instrument Ezie helpt ons om secuur het energieverbruik en de lasten te voorspellen. De eerste reacties op ons initiatief vanuit de corporaties, woningbeleggers en energiebedrijven zijn positief. Zij vertellen ons ook dat dit staat of valt met de garantie die we afgeven.

De kwaliteit van ons product staan we voor en garanderen we. Het deel dat voor verantwoordelijkheid van de gebruikers komt, kunnen we hen in adviseren en helpen hun energielasten terug te draaien. Uiteindelijk gaan we garanderen wat het wonen in een huis kost.

Woningmarkt | Woonlasten

1 reactie

  1. Pingback: Onderdak voor de Net-Niet Generatie _overruimte

plaats een reactie