Frederikkazerne_Heijmans

Frederikkazerne: een militaire exercitie

Geef acht? Dat commando klinkt zelden bij de Dienst Vastgoed Defensie (DVD). Liever slaan we acht. Op wat? Op ontwikkelingen in ons vakgebied, waaronder nieuwe samenwerkingsvormen met marktpartijen. Een van die vormen is Design Build and Maintain. We besloten het toe te passen op het nieuwe legeringsgebouw van de Frederikkazerne in Den Haag. Deze vierlaagse accommodatie, die 17.000 m2 BVO beslaat, moet zo’n 550 Defensie-medewerkers tijdelijk onderdak kunnen bieden. In de regel gaat het om gedetacheerden en – incidenteel – congresbezoekers. Een nieuw wachtgebouw maakt eveneens deel uit van het complex. Eind 2009 namen vijf partijen aan de tender deel. Heijmans Utiliteit won. De selectie vond op basis van de Economisch Meest Voordelige Inschrijving (EMVI) plaats; 60% prijs en 40% kwaliteit inclusief duurzaamheid.

Spijkerharde conditie
Van meet af aan lag de lat hoog. De tijd drong: het bestaande legeringsgebouw – op het tegenovergelegen militaire terrein – was versneld aan het Internationaal Gerechtshof toebedeeld. Dat noodzaakte de DVD om tijdelijk units voor logies te gebruiken. Geen optimale situatie. Om die reden was onze spijkerharde conditie aan Heijmans dat ontwerp en realisatie van het nieuwe legeringsgebouw maximaal twee jaar zou duren. Bovendien wilden we dat de architect zijn ontwerp zou inspireren op het voormalige logementsgebouw.

Oktober 2012 heeft de oplevering plaatsgevonden. Mission accomplished: Heijmans ontwierp en bouwde het logementsgebouw binnen de tijdslimiet. Wat sterk aan de projectbeheersing heeft bijgedragen, is het vroegtijdig doorhakken van knopen. Een van die keuzes: maximale toepassing van prefabricage, skelet inclusief de fundering, badkamers en gevelelementen.

De praktijk heeft ook geleerd hoe belangrijk goede co-makers zijn, zeker op kritische onderdelen zoals constructie, gevel en badkamers.  Verder heeft het UAVgc-contract alle partijen kostbare tijd bespaard. Zo is er in de ontwerpfase maar één toetsings- en acceptatiemoment geweest. Bij reguliere contracten spreek je al je snel over drie van zulke momenten.

Lessons to learn
Bij de ‘debriefing’ van dit project horen ook lessons to learn. Zo heeft dit project de noodzaak van heldere afspraken over het vergunningentraject onderstreept. Tussentijdse wetswijzigingen – die zich voordeden – kunnen onvermoede consequenties hebben. Zeker in de kritische fase van het ontwerpen is het zaak dat beide partijen de verdeling van formele verantwoordelijkheden in het oog houden.

Een ander aspect raakt aan het UAVgc-contract. Bij zo’n geïntegreerd contract veranderen de rollen. Als opdrachtgever sta je voor de opgave om je vraag zo exact mogelijk te specificeren. Als opdrachtnemer heb je de taak om die klantvraag uit te drukken in een ontwerp met maximale meerwaarde. UAVgc betekent ook dat je ontwerp en onderhoud met elkaar verknoopt. Het motto: nu slimme keuzes maken, bespaart in de toekomst tijd en geld. Niet alleen Defensie plukt daar de vruchten van. Ook Heijmans, dat het gebouw dertig jaar gaat onderhouden.

Demarcatie
Nog een inzicht: het is goed om je vooraf te realiseren wat de consequenties zijn als je niet alle ontwerptaken bij één partij onderbrengt. Zo is de binnentuin van het legeringsgebouw door derden ontworpen. Maar de keuze voor gras, graffel, steen of schelpen zou gevolgen kunnen hebben voor de mate van slijtage van vloeren in de aangrenzende binnenruimtes. Kortom: let goed op waar je je demarcatie neerlegt om zo een optimale aanpak in onderhoud te krijgen – met duidelijke verantwoordelijkheden.

Gebak
Wat dit project nog het meest heeft geleerd, is dat de grondhouding in een Design Build and Maintain-project beslissend is. Zowel bij Heijmans en de co-makers als bij de DVD was die houding pragmatisch en coöperatief. Dat heeft ook bijgedragen aan de kostenbeheersing. Er vonden geen overschrijdingen plaats. Integendeel: er is een significant bedrag bespaard ten opzichte van het geraamde budget. Genoeg om taart van te kopen? Ja. Maar 65.000 gebaksvorkjes hebben we niet. Liever besteden we het aan de huisvesting van Defensie.

Maincontracting | Defensie | Design & Construct | EMVI

plaats een reactie