Samenwerken_is_een_kwestie_van_loslaten-635

Samenwerken is een kwestie van loslaten

Een boeddhistische monnik die de verlichte toestand wil bereiken, mag zich niet hechten aan wereldse zaken. Loslaten, dat is waar het om gaat. Maar loslaten is voor de meesten van ons spannend. Het vereist vertrouwen. De zekerheid dat je met een partner samenwerkt die je opvangt. Dat geldt voor een acrobaat die in de nok van het circus aan de trapeze slingert net zo zeer als voor een opdrachtgever die kiest voor asset management en daarmee de verantwoordelijkheid voor een deel van zijn kernactiviteiten via een prestatiecontract uitbesteedt. Het is dan belangrijk wie je als partner kiest. Procedures en normen voor asset management betekenen namelijk pas werkelijk iets als ze worden gecombineerd met de wil en het vermogen om samen te werken. Niet vrijblijvend, maar transparant en met keiharde afspraken.

Heijmans heeft zich de afgelopen jaren ontwikkeld van een bouwer pur sang naar een steeds integraler bedrijf, dat ontwerpen, bouwen en onderhouden binnen één organisatie combineert. Dat is aan de buitenkant zichtbaar in een toenemend aantal prestatiecontracten, waarin Heijmans een deel van de verantwoordelijkheid op zich neemt voor het goed functioneren van de organisaties van opdrachtgevers. We doen dat deels via asset management. Waar het daarbij om gaat is het optimaal inzetten van bedrijfsmiddelen, zodat ze het meeste rendement opleveren.

Samenwerken is hard werken
Voor asset management is een goed begrip van de benodigde rationele aanpak en het proces nodig. Deze zijn verwoord in een NEN-norm in voorbereiding (gebaseerd op PAS55). Maar de crux zit hem niet in het toepassen van FMECA’s of root cause analyses. Voor effectief asset management is structurele samenwerking noodzakelijk. Je neemt echt taken van de opdrachtgever over, je bent zijn ogen in het areaal, zijn eerste aanspreekpunt bij calamiteiten en incidenten. Dat geeft je de kans om het onderhoud van en het functioneren van zijn areaal te optimaliseren. Elkaar door en door begrijpen is hiervoor noodzakelijk. Dat kan alleen als je samenwerkt.

Vaak wordt gedacht dat samenwerken eenvoudig is. Er wordt verondersteld dat het een soort van aangeboren uitgangspositie is van alle mensen. Iedereen is immers van goede wil. Toch is samenwerken hard werken. Immers, samenwerken is juist de andere partij opzoeken als je gevoel zegt dat je dit niet moet doen. Het is vertrouwen geven, juist als je gevoel aangeeft dat je op je hoede moet zijn.  Het is ook informatie delen als je vreest dat deze de andere partij teleur zal stellen.

Concrete targets
In de praktijk heeft Heijmans inmiddels laten zien wat deze visie oplevert. Via prestatiecontracten onderhouden we een aantal wegen, zoals N302 in de Provincie Gelderland en de Rijkswegen in Zeeland, voor Rijkswaterstaat. Op Schiphol hebben we contracten voor 3 percelen: aanleg en onderhoud aan landingsbanen en rijbanen, bereikbaarheid van alle terreinen en wegen buiten de hekken en de complete energievoorziening voor de gehele luchthaven. In Amersfoort zijn we verantwoordelijk voor het beheer en onderhoud van woonwijk Vathorst. Bij al deze projecten is samenwerking niet vrijblijvend, maar het onderwerp van een plan van aanpak dat we samen met de opdrachtgever maken. In zo’n plan staan concrete targets en de bijbehorende voltooiingsdata.

In de praktijk blijkt dat met deze aanpak een aanzienlijke kostenbesparing haalbaar is, maar ook dat het zowel voor de organisaties van de opdrachtgever als voor de opdrachtnemer een hele verandering eist, waarmee we met zijn allen moeten leren omgaan. Wat ook wel eens met wrijving gepaard gaat. Waarbij harde procedures en de wil om samen te werken met elkaar in balans moeten zijn. Door samen te werken, in plaats van de taken van de opdrachtgever in één grote oerknal over te nemen, erkennen we dat er waardevolle kennis bij de opdrachtgever ligt. Ik pleit dus voor een goede transitie, waarbij op samenwerking wordt gemonitord en heldere afspraken worden gemaakt.

De insteek van Heijmans is dan ook: prima die NEN-normen. Eenduidige processen en technieken zijn ontzettend belangrijk. Maar bij lange na niet zo belangrijk als het maken van goede afspraken over een effectieve samenwerking!

Beheer en Onderhoud | Asset Management | Prestatiecontracten

2 reacties

  1. Van den Boom Vermeulen schilderwerken -

    Wij zijn het geheel eens dat men moet samen werken daarom werken wij al vele jaren samen met Heijmans en wij hopen dat nog jaren te doen dat komt alleen maar de klant ten goeden

  2. Gaston Vilé -

    Eens. Samen werken is hard werken. Aan samen. En dat kan geleerd worden. Ik werk aan een Leergang Samenwerkingskunde. Niet alleen natuurlijk.

plaats een reactie