Heijmans-oplossing-woningmarkt-onderaf-635

Oplossing woningmarkt komt van onderaf

Met het Woonakkoord blijft het nieuws over de crisis van de woningmarkt doorrollen. Partijen buitelen over elkaar heen om eigen oplossingen voor te dragen en suggesties van anderen te bekritiseren. Naar mijn mening ontbreken twee belangrijke punten in het akkoord. Ten eerste het perspectief van de mensen om wie het uiteindelijk gaat, de consumenten annex burgers. Ten tweede een akkoord dat de kracht van ondernemerschap benut en innovatie stimuleert.

De gevestigde belangen blijven bepalend bij elk plan voor de woningmarkt. Dat maakt dat we geen stevige, integrale oplossing voor de woningmarkt kunnen realiseren. De maatregelen stranden halverwege de polder en ontberen doortastend, wezenlijk ingrijpen. De drie belangrijkste redenen waarom mensen wel of niet verhuizen zijn de volgende:

1. Financierbaarheid – Het verstrekt krijgen van de financiering voor een huis blijft problematisch. Dat geldt overigens niet alleen voor consumenten, maar ook voor de zakelijke markt. De banken blijven risicomijdend gedrag vertonen in plaats van dat ze risicobeheersend te werk gaan.

2. Verkoop van het oude huis – Kunnen we ons oude huis voor een goed bedrag verkopen? Pas wanneer het oude huis is verkocht wordt de stap naar het volgende huis gezet. Dat betekent voor de nieuwbouw dat we sneller moeten kunnen leveren en nog meer flexibiliteit gedurende de bouw moeten kunnen bieden voor aanpassing aan de wensen van toekomstige bewoners.

3. Baanzekerheid – De onzekerheid in de economie leidt tot vraagtekens bij de zekerheid over het eigen inkomen. Het enige punt dat buiten ons vermogen ligt.

Aan deze redenen liggen enkele maatschappelijke bewegingen ten grondslag. Consumenten vragen om flexibiliteit, snelheid, helderheid en begrip voor hun wensen. Het zijn bekende ontwikkelingen, maar we hebben ze nog onvoldoende beantwoord. Het huis is steeds minder een pensioenvoorziening. Bezit is vandaag de dag niet meer heilig, flexibiliteit wel. Consumenten zoeken naar een zekere waardevastheid van hun huis. Het is aan ons om de maandelijkse woonlasten te garanderen.

De financierbaarheid kan vlot worden getrokken door de vrije huurmarkt interessant te laten worden voor buitenlandse investeerders. Tevens hebben we de taak om te zorgen dat onze pensioengelden in onze eigen markt kunnen worden geïnvesteerd, wat nu nog onvoldoende aantrekkelijk is door alle onzekerheden op de woningmarkt. Naast gegarandeerde energielasten dienen we ook de zekerheid te bieden dat een nieuw huis van Heijmans de eerste vijf jaar onderhoudsvrij is. En mogelijk in de vijf jaar die daarop volgen door ons wordt nagekeken en onderhouden. Zoals in de auto-industrie niet ongebruikelijk is.

Flexibiliteit en snelheid betekenen dat we snel kunnen leveren en ruimte kunnen bieden aan het invullen van de eigen wensen. Onze concepten als het Huismerk en Wenswonen bieden daarvoor mogelijkheden. Het Huismerk bouwen we binnen drie maanden. Met Wenswonen kunnen consumenten nog gedurende de bouw invulling geven aan hun woonwensen. Met nieuwbouw kunnen wij uitstekend inspelen op het huidige verhuisproces, waarbij eerst het oude huis wordt verkocht en dan pas iets nieuws wordt gezocht.

Wat biedt het Woonakkoord op deze punten als antwoord? Weinig. De verduurzamingsmaatregelen kunnen ons vooruit helpen, maar dan hebben we breder de handen in een te slaan. Daarbij moeten we hopen dat de subsidie door loopt tot de maatregelen effect hebben en niet stopt wanneer de pot leeg is. Zoals wij in het Bossche Energie Convenant (BEC) met een breed scala aan partners aan integrale verduurzaming van de stad werken, kunnen wij dat landelijk ook doen.
De verlaagde BTW voor verduurzaming zou ook voor nieuwbouw moeten gelden, aangezien elk nieuwbouwhuis een verduurzaming van onze woningvoorraad betekent. Sterker nog, het zou een stimulans zijn voor innovatie voor verdere verduurzaming van onze gebouwde omgeving.
Het starterspakket dat in het Woonakkoord is gepresenteerd wordt lauw ontvangen door financiers, om het zacht uit te drukken. Goede huizen op een goede locatie behouden een zekere waarde, waarmee 50% aflossing van de hypotheek een gezonde voorwaarde is. De oplossing met een tweede lening die aan de hypotheek wordt gekoppeld, zoals nu is voorgesteld, is een gedrocht.

Het antwoord hebben we volgens mij niet te verwachten van grootse initiatieven die van bovenaf komen. De oplossing komt van onderaf. We hebben zelf de antwoorden te bieden door ondernemerschap te tonen. Door beperkingen geen onoverkomelijk probleem te laten vormen, maar ze te benutten als prikkels voor onze creativiteit. Door over de grenzen van onze eigen branche te kijken. Zoals de Smart Highway letterlijk het wegenlandschap zal veranderen door een samenwerking tussen een kunstenaar en een wegenbouwer, zo kunnen we dat ook in de woningmarkt. We kunnen veranderingen doorvoeren door de volgende generaties actief uit te nodigen om hun visie op de woningmarkt van morgen te presenteren, zoals we dit jaar doen met onze Masterclass. Wat we vooral hebben te doen is om niet vanuit angst, maar vanuit mogelijkheden de markt te benaderen.

Woningmarkt | Woonakkoord

2 reacties

  1. Sander -

    Volgens mij is een belangrijke reden waarom mensen niet verhuizen ook de hoogte van de woonlasten! Het Nibud constateerde onlangs dat in de helft van de huishoudens in Nederland de woonlasten eigenlijk te veel van de inkomsten opvreten. Hier terug te luisteren op NOS: http://nos.nl/audio/476977-mensen-zijn-niet-gewend-om-met-minder-geld-om-te-gaan.html
    Het zou goed zijn als Heijmans nadenkt over wat een huis voor de consument in de gebruiksperiode kost en niet alleen enkel bij de aanschaf. Hoe inzichtelijker het wordt gemaakt, hoe minder onduidelijkheid bij de consument en hoe groter de kans op verhuisplannen?!

  2. Pleun -

    Op zich goede voorstellen. Ik denk wel dat de financieringsmogelijkheden van de bV nederland voorlopig beperkt blijven. We hebben als land en dan met name consumenten een enorme schuldenberg opgebouwd. Macro economisch is dat gewoon een risico dat beheerst moet worden.

    Zelf denk ik dat over een paar jaar de enorme hoeveelheden liquide middelen die door de centrale banken zijn gecreeerd de echte economie gaan bereiken en inflatie stevig zal zijn. Dat zou kunnen leiden tot een relatief lagere schuldenlast en daarmee weer tot meer financieringsruimte. Dit geld gaat de reeele economie bereiken als er weer groei plaatsvindt. De 3 genoemde problemen zullen dan ook geen obstakel meer zijn (voorlopig). Ik zeg voorlopig omdat in het verleden centrale banken ook de geldpersen hebben aangezet en dit bijvoorbeeld in de weimar republiek leidde tot hyperinflatie. Laten we hopen dat de centrale banken op tijd de geldkraan dichtdraaien.

plaats een reactie