tunnel_635

Lucht aan het einde van de tunnel

Schone lucht is essentieel voor de gezondheid. Ook in de binnensteden, op plekken waar dag en nacht verkeer langs raast. In Den Haag bijvoorbeeld, waar bewoners van de Lekstraat naast de Koningstunnel de meest vervuilde lucht van deze stad inademen. De gemeente wil daarom een scherm van zo’n 4,5 meter hoogte naast de tunnelmond plaatsen. Mogelijk biedt echter een andere techniek uitkomst: gebruik de tunnel zelf om de lucht te zuiveren. Dat kan dankzij de ontwikkeling van nieuwe verfsoorten die stikstofoxiden (NOx) afbreken onder invloed van UV-licht.

Samen met drie andere partijen, waaronder initiatiefnemer KNOxOUT Europe, Philips en Evers Schilderwerken,voert Heijmans momenteel een proef uit in de Koningstunnel. Voor de gemeente Den Haag is dit project heel bijzonder. Zij hebben namelijk een unieke no cure, no pay-afspraak met ons kunnen maken. Op deze manier stimuleert de gemeente de innovativiteit van de betrokken marktpartijen in de gezamenlijke aanpak van luchtvervuiling. Nergens ter wereld wordt deze techniek op deze grote schaal toegepast in een tunnel. Op de wanden van een deel van deze tunnel is een speciale coating aangebracht. Vervolgens heeft Heijmans een aaneengesloten reeks armaturen met UV verlichting geplaatst, die de coating moet activeren. De tunnel is hiervoor in totaal vier nachten afgesloten geweest voor het verkeer.

De werking van de speciale KNOxOUT coating is vergelijkbaar met die van een katalysator in de uitlaat van moderne auto’s. Onder de invloed van UV-licht binden zich kristallen van titaniumdioxide met stikstofoxiden in de uitlaatgassen en zetten deze om in volkomen onschadelijke kooldioxide en water. Bij dit proces blijven de vervuilende deeltjes op de verf achter. Toch zal Heijmans en het team dat betrokken is bij deze proef, de verf drie maal per jaar reinigen om een goede werking te kunnen garanderen. Dat wordt gecombineerd met andere werkzaamheden in de tunnelbuis, om extra verkeershinder te voorkomen.

Resultaten
De proef is eind april van start gegaan en duurt in totaal een jaar. Het is nog te vroeg om meetresultaten naar buiten te brengen, maar het vermoeden bestaat dat het scherm aan de Lekstraat dankzij de luchtzuiverende verf een stuk lager kan uitvallen dan de aanvankelijk geplande vier meter, of misschien wel helemaal niet hoeft te worden geplaatst, als de resultaten de verwachting overschrijden. Proeven in het laboratorium en in het buitenland (bijvoorbeeld op de Filipijnen) zijn veelbelovend. En de automobilisten? Die hebben geen last van de proef. Integendeel, ze ervaren het gelijkmatige UV-licht als prettig.

Deze techniek staat momenteel nog in de kinderschoenen. Maar als de proef slaagt, biedt hij een behoorlijk marktpotentieel voor alle betrokken partijen. Al in 2010 hebben de Verenigde Naties en de Europese Unie strenge eisen gesteld aan de maximale uitstoot van diverse schadelijke stoffen. In 2020 worden deze eisen nog verder aangescherpt. Voor drukke gemeenten betekent dit dat ze alle zeilen moeten bijzetten om de normen te behalen. Tunnels zijn daarbij vaak behoorlijke knelpunten, omdat uitlaatgassen zich concentreren aan de uiteinden. De combinatie van NOx-afbrekende verf en UV-armaturen is in alle tunnels toepasbaar en lost deze knelpunten dus op. Heijmans ziet luchtzuiverende tunnels bovendien als een idee dat past binnen de Smart Highway-gedachte om wegen intelligenter en interactiever te maken.

Infrastructuur | Innovatie | Gezondheid

3 reacties

  1. Johnvan Dijk -

    Luchtzuivering met behulp van Ozon technology werk m.i sneller en goedkoper . Daarbij geen 3 x per jaar onderhoud nodig en kostentechnisch interessanter maar vooral schoner zonder restof of andere schadelijke overblijfselen. Wereldwijd zijn prachtige resultaten met Ozon behaald, het testen waard misschien?

  2. Adri Eerbeek -

    Deze proeven worden mede mogelijk gemaakt door van Doorn Geldermalsen die gespecialiseerd is in het reinigen van tunnels. Van Doorn heeft zich in de afgelopen tijd meer dan eens laten zien dat ze er voor gaan, machines worden aangepast om de klus zo goed mogelijk te klaren! Dat vind ik een groot compliment waard!

  3. Danielle Suetens -

    Heb net gelezen dat UV-straling niet alleen schadelijk is voor de huid maar ook voor de ogen: verhoogd risico op cataract en beschadiging netvlies: http://bit.ly/11RvRo9. Moeten we met z’n allen binnenkort smeren en de zonnebril opzetten voor we een tunnel inrijden (of houden alle autoruiten UV-straling tegen en dan maar hopen dat er geen fietspad is)?

plaats een reactie