Heijmans_Lean635x300

‘Lean’ is gewoon slimmer bouwen

Een half jaar bouwtijdverkorting. Dat levert de toepassing van de systematiek van het lean bouwen op bij de realisatie van de drielaags ondergrondse parkeergarage Vonk & Vlam in Den Bosch. Het is hét bewijs dat lean bouwen aanzienlijk voordeel oplevert, zowel voor de Gemeente ‘s-Hertogenbosch en Heijmans, als voor de eindgebruikers: de mensen die hun auto straks in deze fraaie garage parkeren voor een bezoek aan de binnenstad.

Lean bouwen is in feite slimmer bouwen, waardoor je een aanmerkelijke doorlooptijdverkorting bereikt. Niet door sneller of harder te werken dus, maar door de zaken slimmer aan te pakken. Een van de belangrijkste elementen daarbij is dat het hele complexe project wordt opgesplitst in een aantal kleinere deelprojecten. Je probeert dus niet een grote parkeergarage ineens te bouwen, maar doet het in gedeelten. Op die manier verminder je het effect van een eventuele fout en gaat de leercurve steil omhoog.

Een voorbeeld is de bouwkuip, die aanvankelijk 300 bij 30 meter groot zou zijn. Die gaan we verkleinen naar twee bouwkuipen, door in het midden een compartimenteringsscherm aan te brengen. Het verkort de doorlooptijd doordat de ruwbouw in de ene bouwkuip al kan starten terwijl de andere nog niet volledig is ontgraven. De kosten voor het compartimenteringsscherm worden goed gemaakt door de lagere overheadkosten die bestaan uit de tijdsgebonden bouwplaatskosten en het bouwteam. Ook wordt de garage niet, zoals wellicht logisch lijkt, laag voor laag horizontaal gebouwd, maar gaan we gelijk de hoogte in. We zetten telkens een strook van circa 12 meter hoog neer. En doordat we in de eerste batch mogelijke knelpunten tegenkomen, kunnen we al in de tweede strook verbeteringen meenemen. Dat is een van de systematieken van het slimmere bouwen die we toepassen. Alles bij elkaar levert het zo veel besparingen op dat ze de extra kosten goed maken. Daarnaast zal de parkeergarage eerder gebruikt kunnen worden dus eerder opbrengsten genereren. Er zal ook minder lang overlast voor de omgeving zijn.

Verspilling voorkomen
Een aspect van lean bouwen is ook dat je probeert verspilling te voorkomen. Doe geen dingen waar de eindgebruiker geen geld voor over heeft. Dat klinkt heel logisch, maar haast onvermijdelijk dat dit toch gebeurt. Hier is zeker nog veel verbetering in mogelijk. Kijk bijvoorbeeld naar het ontwerpproces: een constructeur maakt de tekeningen, gaat in overleg met de uitvoering of het haalbaar is, stuurt het vervolgens rond naar verschillende deskundigen, die geven reacties terug, die worden verwerkt en vervolgens gaat het ontwerp naar de opdrachtgever… Die nog een keer dezelfde ronde doet. Je zou die processen parallel aan elkaar kunnen laten plaatsvinden, dat bespaart een hoop tijd.

Lean plannen is een ander onderdeel van het lean bouwen: eerst bepalen we in het kernteam wat we willen bereiken en wat de mijlpalen zijn. Daarna nodigen we alle partijen uit die met het bouwen te maken hebben. Je legt uit wat het werk inhoudt, uit welke stappen het bestaat en wat grofweg de planning is. Hiermee kunnen alle partijen hun huiswerk doen en worden de eerste knelpunten al duidelijk. Deze heb je dan vervolgens voor de derde fase op te lossen. In de derde fase heb je alle deelactiviteiten benoemd en kun je de planning maken voor alle batches. In zo’n sessie komen alle betrokken partijen elkaar fysiek tegen en wordt al duidelijk of de mijlpalen haalbaar zijn en waar de mogelijke knelpunten liggen. Elk knelpunt dat hierbij geconstateerd kan worden is winst, deze kan voor daadwerkelijke uitvoering opgelost worden. Als er iets niet past, is de vraag: ‘wat is er voor nodig om het wel mogelijk te maken’? In plaats van de constatering ‘het kan niet’.

Het gaat bij deze derde sessie trouwens niet om projectleiders, maar een niveau dichter bij de uitvoering: de uitvoerder of voorman. Een projectleider zou de neiging kunnen hebben een slag om de arm te houden omdat hij niet zeker weet of zijn voorman het kan waarmaken. Wij willen dus met die voorman zelf spreken. Zodat je uiteindelijk in ieder geval een planning hebt die door het hele team gedragen wordt.

Spraakverwarring
Parkeergarage Vonk & Vlam is het eerste project binnen Heijmans dat volgens de systematiek van Lean Bouwen is opgezet. Een voordeel is dat de opdrachtgever uitermate positief tegenover het concept stond, dit werkt versterkend. We hebben op dat gebied samen een opleiding gevolgd, waardoor we elkaar beter hebben leren kennen en dezelfde taal spreken. En dat is belangrijker dan je denkt. Spraakverwarring leidt namelijk tot faalkosten en vertragingen. Daarom hebben we ook de namen van de deelprojecten met elkaar afgesproken. Dat klinkt heel simpel, maar is van groot belang. Daar maken we geen fouten meer in.

Uiteindelijk gaat het steeds om de eindgebruiker. Want waar zou iemand die hier parkeert voor willen betalen? Wel voor een veilige garage met keurige belijning en mooie verlichting. Maar niet voor het keuringstraject van een tekening. Die kosten zou je dus tot een minimum moeten beperken. Als het ons zou lukken om iedere parkeerplek op te leveren zodra hij gereed is, zou helemaal mooi zijn. Want dat is wat je wil: zo snel mogelijk het geïnvesteerd vermogen omzetten in toegevoegde waarde voor de eindgebruiker!

Bekijk hier een timelapse video van onze werkzaamheden in juni 2013:

Lean6Sigma | Integraal werken | Lean bouwen

3 reacties

  1. Pingback: "Lean Building", illustration for Heijmans about saving time in… « An inquisitive and gossipy website

  2. Marco den Heijer -

    Prachtig stuk en mooi toegelicht hoe lean bouwen van toegevoegde waarde kan zijn in de samenwerking op een project. Wellicht een leuke toevoeging is dat Heijmans Woningbouw/Vastgoed inmiddels op ruim 30 projecten lean bouwen technieken heeft toegepast en dat ook binnen Heijmans Utiliteit er op een tiental projecten waar met lean bouwen methodes wordt gewerkt. Daarnaast is het lean gedachtegoed volledig geïntegreerd in concepten als Huismerk en de Fast Make Over (FMO, badkamer renovatie). Lean is leuk en het levert echt wat op. Ga het gewoon ook proberen!

plaats een reactie