jetta Ill_635

“Jetta, houd vast aan je plan!”

Staatssecretaris Jetta Klijnsma wil met de Participatiewet bereiken dat zoveel mogelijk mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt aan de slag gaan. Met dit wetsvoorstel bundelt ze alle regelingen van SW, Wajong en WWB naar één regeling. Gelijke kansen dus voor iedereen die niet direct de stap naar werk kan maken. Een goede zaak, vinden ook de wethouders en werkgevers in de arbeidsmarktregio’s Haaglanden en Zuid-Holland Centraal. Maar in de huidige opzet worden er toch weer etiketten geplakt op groepen binnen die ene regeling. En dat was toch juist niet bedoeling? Dit frustreert de vele mooie ontwikkelingen op regionaal niveau, betogen wethouders Henk Kool en Edo Haan en diverse werkgevers uit de regio. Ze zeggen dan ook, houd vast aan je plan voor één regeling voor alle doelgroepen.

Op dit moment staan in de regio Haaglanden ruim 45.000 mensen en in de regio Zuid-Holland Centraal ruim 14.000 mensen langs de kant. Gemeenten en werkgevers uit deze arbeidsmarktregio’s willen bijdragen aan het terugdringen van de werkloosheid, voor mensen die om allerlei redenen niet op eigen kracht de sprong naar betaald werk kunnen maken. Maar dan hebben gemeenten wel de ruimte nodig om goede afspraken te maken met werkgever- en werknemersorganisaties. Ondernemers, onderwijs en overheid willen met kracht samen die verantwoordelijkheid oppakken.

Dit gezamenlijke gevoel van verantwoordelijkheid heeft geleid tot het zogeheten Regionaal Sociaal Antwoord dat op 13 december wordt gepresenteerd aan staatssecretaris Klijnsma. Het Regionaal Sociaal Antwoord laat zien dat oplossingen heel goed op regionaal niveau gevonden kunnen worden. Niet op een traditionele manier waarbij de overheid vraagt en de ondernemer draait, maar door de rollen om te draaien. Werkgevers nemen de verantwoordelijkheid en gemeenten en het onderwijs helpen en ondersteunen. Daarbij passen geen dwingende regels en nieuwe etiketten. We laten zien dat de verantwoordelijkheid voor een goed functionerende arbeidsmarkt niet voor niks naar het regionale niveau gedelegeerd.

Regionale proeftuinen
Allereerst bieden gemeenten in de regio’s dienstverlening die werkgevers ondersteunt en ‘ontzorgt’. Zo selecteert Hema in Voorschoten de kandidaten zelf uit de kaartenbak van de gemeente en vindt in Zoetermeer de ‘matching’ plaats vanuit de werkvloer van ondernemers. Twee voorbeelden van een beproefde werkgeversbenadering.

Ook in het onderwijs haken we aan bij deze werkwijze. Zo worden opleidingen op maat verzorgd. Is dat soort maatwerk mogelijk? Jazeker, en bij voorkeur op regionaal niveau! ROC Mondriaan en het ID College zijn aangesloten bij het Regionaal Sociaal Antwoord en gaan investeren in extra opleidingsplaatsen op het gebied van techniek en andere sectoren. Werkgevers en gemeenten dragen actief bij aan opleidingen, want vakmensen zijn nodig. Nu, maar juist ook later.

Dat brengt ons bij het laatste punt: zijn wij niet allemaal het meest trots op datgene wat wij zelf hebben bereikt? Dat geldt ook voor ondernemers die de groei van hun bedrijf en hun eigen contacten met andere bedrijven weten te koppelen aan kansen voor anderen. Ze zijn werkgever, ambassadeur en soms zelfs investeerder met hetzelfde doel: kansen en werk creëren voor mensen. Dat is dé drijfveer van veel werkgevers binnen het sociaal antwoord. Denk aan directeur Rens Vrolijk van het gelijknamige schoonmaakbedrijf die juist met mensen uit de sociale werkvoorziening wil werken en ervoor zorgt dat andere bedrijven die hij kent datzelfde gaan doen. Of aan Hovenier van der Heijden uit Den Hoorn die jongeren uit het UWV bestand en jongeren met een arbeidshandicap, werk en een opleiding aanbiedt als opstap naar een betaalde baan. En kijk naar een ziekenhuis dat met haar toeleveranciers afspreekt het werk voor een deel met werklozen uit te voeren. Of het transformatiegebied Wijnhaven midden in het centrum van Den Haag waar we vanuit Heijmans samen met de regio Haaglanden een pilotproject zijn gestart om o.a. de kansen van jong afgestudeerden op de arbeidsmarkt te vergroten. Dit zijn voorbeelden van ambassadeurs voor een regionale aanpak van de werkloosheid. We moeten deze mensen koesteren en belonen.

Wat wij nodig hebben is vertrouwen. Vertrouwen in datgene wat mensen met een arbeidsbeperking of een afstand tot de arbeidsmarkt wèl kunnen. Vertrouwen in de kracht die op regionaal niveau aanwezig is om met andere en nieuwe manieren van werken te komen. Allerlei verschillende regelingen en opgelegde keuringen helpen daar niet bij. Wij gaan samen met ‘onze’ werkgevers voor succes in zowel kwalitatief als kwantitatief opzicht. In het belang van de aanpak van de werkloosheid zeggen wij daarom tegen staatssecretaris Klijnsma, “Jetta, houd vast aan je plan! Laat de regio’s zelf invulling geven aan afspraken over het plaatsen van mensen. We steunen je plannen en pakken op regionaal niveau die verantwoordelijkheid”.

Dit is een gezamenlijk opiniestuk van Edo Haan, wethouder in Zoetermeer, Henk Kool, wethouder in Den Haag, Eelco van der Heijden, directeur Hovenier van der Heijden, Evert de Boer, De Boer Holding bv, Rens Vrolijk, directeur Vrolijk Dienstengroep in Den Haag en Bas te Riele, vestigingsmanager Hema in Voorschoten.

Arbeidsmarkt

plaats een reactie