Stil_asfalt_635

Is er ook stil asfalt dat niet kapot vriest?!

Wie de stilte zoekt, moet niet in de stad zijn. Want als er aan iets geen gebrek is in de stad, dan is het wel lawaai. Op sommige plekken loopt het de spuigaten uit en worden omwonenden getrakteerd op slaapstoornissen en een permanent verhoogde bloeddruk. Lawaai leidt indirect dus tot hogere zorgkosten. Geen wonder dat de aandacht voor geluidsreducerende wegdekken flink is toegenomen. Heijmans presenteert nu een nieuwe variant, die niet alleen stil is, maar ook duurzaam.

Niet de motoren van auto’s, maar de banden op het wegdek veroorzaken de meeste geluidsoverlast in het verkeer. De banden stoten tegen steentjes in het asfalt, lucht wordt in het profiel van de band samengeperst en zet weer uit. Asfalt is dus stiller te maken door er kleinere steentjes in te stoppen, maar ook door het materiaal poreuzer te maken. De geluidsdruk is daar zelfs tot 4dB mee te verminderen. Jarenlang hebben we er de milieukundigen bij gemeenten blij mee gemaakt.

Conflicten
Helaas zit er een addertje onder het gras. Hoe poreuzer de deklaag van een weg, hoe gemakkelijker er vocht indringt. Geen probleem bij zachte winters, maar rampzalig sinds Koning Vorst vanaf 2009 het wegdek met volle kracht afranselt. De deklaag vriest kapot. In plaats van de verwachte levensduur van 10 tot 15 jaar, gaat het mengsel nu nog maar een jaar of 3 mee. Met als resultaat: conflicten tussen de civieltechnici en de milieukundigen van de gemeente. De laatsten zijn inmiddels gewend om met geluidsreducties tot 4dB te rekenen, de eersten zien hun toch al beperkte budget in rap tempo verdampen.

We moeten ons realiseren dat zo’n hoge geluidsreductie niet met een dunne deklaag kan worden bereikt. Dan is tweelaags zoab (twinlay) een geschikte oplossing. Maar dat heeft binnenstedelijk weer andere nadelen. Maar er is wel een gulden middenweg. Heijmans heeft een asfaltvariant ontwikkeld die het geluid met 2,5dB reduceert en een vergelijkbare levensduur heeft als ‘dicht’ asfalt. Microflex sma noemen we dat. Het is in feite een gemoderniseerde, sterke variant van een asfaltmengsel dat we al sinds 2000 kennen. De kleine steentjes verminderen het aanstotingsgeluid van de band en de holtes reduceren de samendrukking van lucht tussen band en wegdek. Stiller kan het niet, zonder het asfalt poreus en dus kwetsbaar te maken.

Knelpunten oplossen
Deze oplossing levert bijna een halvering van de geluidsdruk op en biedt daarmee een mooie balans tussen stilte en duurzaamheid. Zeker als je kiest voor een alternatieve kijk op geluidsoverlast. Tot nu toe wordt geluidsreducerend asfalt namelijk vooral plaatselijk gebruikt, om knelpunten op te lossen. Als de buurt klaagt, is de reactie bij de gemeente al gauw: leg er maar een stil wegdek neer waaraan je overdreven eisen stelt. Zeker zo effectief is het om de totale geluidsdruk in het stedelijk gebied te verminderen, door dit nieuwe of een vergelijkbaar mengsel veel breder toe te passen dan alleen op die ene probleemweg. Met als bijkomend voordeel dat ook de rest van de stad minder last heeft van lawaai.

Een dure oplossing? Niet als je Microflex sma in je reguliere vervangingsschema opneemt. De asfaltprijs is een flinterdun onderdeeltje van de totale werkkosten. De meerkosten van dit asfaltmengsel ten opzichte van ‘normaal’ sma zijn verwaarloosbaar. Uiteraard, dit is een lange termijnoplossing, maar het kan bij de huidige krapte van budgetten wel dé escape zijn. Daarmee krijg je met een beperkt budget op termijn een totaal stillere omgeving en hoeven knelpunten geen knelpunten meer te zijn.

Met Microflex sma doe je geen concessies aan de duurzaamheid. We hebben dat getest in ons lab met onze eigen testmethode, de rotating surface abrasion test. Daaruit blijkt dat de levensduur 12 tot 15 jaar bedraagt. Bovendien hebben we in het verleden een voorloper van Microflex sma toegepast op diverse wegvakken. Een ervan ligt op de drukbereden weg voor ons hoofdkantoor. Die gaat al 13 jaar mee. Dat geeft ons vertrouwen!

Infrastructuur | Asfalt

3 reacties

  1. Henry Schaefer -

    Helemaal waar,
    Dan kies ik liever voor minder initiele geluidsreductie maar wel voor een langer tijd.
    Sommige geluidreducerende wegdekken zijn na een paar jaar gebruik, gebukt gaande onder het schadebeeld rafeling/vorstschade nog luider dan het referentiemengsel een DAB.

  2. Pingback: Silent asfalt that won’t freeze, it’s not an illusion… | Portfolio of Dutch illustrator Leon Mussche. Illustrations, infographics, books, corporate and financial illustrations and animation

  3. Pingback: Illustratie: is er ook stil asfalt dat niet bevriest | Leon Mussche illustraties infographics animatie en design

plaats een reactie