boor_b

Hulpconstructie in 3D voorkomt fouten

De meest ingewikkelde gebouwen en civiele kunstwerken worden tegenwoordig in 3D ontworpen. Dat geeft meteen zicht op het eindresultaat en toont waar mogelijke knelpunten zitten, nog vóór de eerste spade de grond in gaat. Helaas staat de uitvoerder daarna op de bouwplaats nog vaak te puzzelen met 2D-tekeningen van hulpconstructies op papier.

Dat kan natuurlijk anders. Ook bij het Technisch Bedrijfsbureau van Heijmans maken we onze ontwerpen steeds vaker in 3D. Onze constructeurs, tekenaars en ontwerpers zorgen ervoor dat een kunstwerk daadwerkelijk maakbaar is, dankzij de hulpconstructies die zij hiervoor ontwikkelen. Denk aan bekistingen, ondersteuningen, bouwkuipen of schuif- en vijzelwerk. Naarmate ontwerpers zich steeds grotere ontwerpvrijheden permitteren en constructies ingewikkelder worden, neemt ook de complexiteit van de hulpconstructies toe. Het werken in 3D verdient daarom de voorkeur.

Maakbare eenheden
De kracht van modelleren in 3D is dat je maakbare eenheden ontwikkelt en kunt bedenken hoe een complex ontwerp op de bouwplaats gefaseerd moet worden gemaakt. De uitvoerder hoeft zo niet meer ter plekke ad hoc oplossingen te bedenken, concessies doen of fouten maken. De ontwerper op kantoor kan beter meer tijd besteden aan een goede voorbereiding, dan dat een hele timmerploeg stilstaat als het niet past.

Natuurlijk hoef je niet bij ieder project alles tot in detail voor te kauwen. Soms kan een ervaren timmerman best met een eenvoudige schets uit de voeten. Maar bij complexe werken voegt 3D wel degelijk iets toe. Dat wordt gelukkig ook steeds meer erkend. Zo hebben we onlangs nog de tijdelijke constructies en het definitieve betonwerk van twee fietstunnels onder de N201 in Uithoorn uitgewerkt, met als doel een maakbare bekisting te kunnen ontwerpen. Bij Sporen en de Parallelweg Den Bosch is het hulpconstructie voor de pijlers met complexe wapening in 3D uitgewerkt.

Hulpconstructie bij de N201

Sommige vakgenoten zijn nog wat onwennig bij het idee dat we in 3D werken. Dan denk ik terug aan de begintijd van AutoCAD, in de jaren tachtig. Toen stond er een computertje naast de tekentafel waar de tekenaar/ontwerper af en toe achter ging zitten werken. Als het even moeilijk werd en snel moest, schoot hij weer gauw terug naar het tekenschot. Nu zie je bij Heijmans nergens meer tekenschotten. Ik denk dat we met 3D modelleren dezelfde kant op gaan. Over vijf jaar is het gemeengoed. Dan zijn alle beperkingen van hard- en software vergeten en zullen we ons afvragen waar we ons ooit druk om maakten.

Stap voor stap
En nu al zie ik die toekomst. We werken met Inventor en met de Publisher kunnen we bijvoorbeeld exploded views maken; de Ikea-achtige tekeningen van hoe alle onderdelen in elkaar passen. We kunnen virtueel om een object heenlopen en via een animatie stap voor stap laten zien hoe alles moet worden gemonteerd of gedemonteerd. Voor onderhoudsmonteurs is dat een handige applicatie, maar we kunnen het ook gebruiken om duidelijk te maken hoe wij hebben bedacht dat een hulpconstructie moet worden opgebouwd. Hoe duidelijk wil je het hebben?

Ik kan me ook voorstellen dat we bij het inschuiven van tunnels en brugdekken, deze software ook steeds vaker gaan gebruiken. De constructies voor dergelijke werkzaamheden worden nog vaak in 2D uitgetekend. De voordelen van 3D zijn dan dat er niet alleen sneller en foutloos kan worden gewerkt, maar ook dat knelpunten in het model meteen zichtbaar worden en aanpassingen achteraf nog mogelijk zijn. In een animatie van zo’n schuifklus is heel eenvoudig te laten zien hoe met een vijzel een tunnel ingeschoven kan worden. Dat zouden we ook live kunnen monitoren op een tablet. Waarbij de punten van zo’n tunnel digitaal worden gemeten en je op de tablet kunt zien of alles volgens plan gaat, zonder verzakkingen of afwijkingen naar links of rechts die met het blote oog nauwelijks te zien zijn. Een 3D plaatje maakt zo veel meer duidelijk!

BIM

plaats een reactie