Heijmans_Blog_Schiphol(635X300)

Co-piloot in opleiding

Asset management is in de industrie een bekende manier van werken, maar in de wereld van beheer en onderhoud van wegen en gebouwen nog tamelijk nieuw. Het houdt simpel gezegd in dat de opdrachtgever een deel van zijn onderhoudstaken overdraagt aan een opdrachtnemer. Dat vereist een omslag in het denken bij beide partijen, waarbij transparantie en samenwerking centraal staan. Daarom zit Heijmans sinds begin dit jaar samen met opdrachtgever Schiphol in de schoolbanken.

Heijmans heeft op Schiphol een meerjarig onderhoudscontract, waarbij het gaat om het luchtzijdig gebied (de start- en landingsbanen inclusief groen en lampen, tot aan het platform), het landzijdig gebied (parkeerterreinen, wegen, openbare verlichting en VRI’s) en de installaties voor het transport van elektriciteit; alles vanaf het hoogspanningsstation tot aan de gevel van het gebouw. Dit contract groeit van inspanningsgericht onderhoud, via werkorderbeheer naar prestatiecontracten. In de nieuwe werkwijze krijgt Heijmans steeds meer verantwoordelijkheid en dus ook steeds meer ruimte om het onderhoudsproces goedkoper en efficiënter te maken, waarbij Schiphol zich focust op regievoering.

Voor beide partijen heeft deze transitie ingrijpende gevolgen, die ook nieuwe vaardigheden vergt. Vanuit de Heijmans Academie hebben we daarom het initiatief genomen om een nieuwe leerlijn Asset Management op te zetten, samen met Hogeschool Utrecht. De leerlijn bevat een deel inhoudelijke vakkennis en een deel regulier projectmanagement, waarbij we aansluiten op de terminologie en methodieken die Schiphol hanteert. Een wezenlijk onderdeel van de leerlijn is echter ook de ontwikkeling van persoonlijke vaardigheden, zoals samenwerken, communicatie, en persoonlijke effectiviteit – dit alles specifiek gericht op Schiphol.

Samenwerken lijkt vanzelfsprekend, maar daarin valt nog veel te winnen, zowel tussen onze eigen teams als tussen de bedrijven. In een complexe omgeving als Schiphol zijn er meerdere disciplines tegelijk aan het werk, die allerlei raakvlakken hebben; juist daar moet je heel goed communiceren om werkzaamheden af te stemmen. Bovendien hebben we op verschillende niveaus met de Schiphol-organisatie te maken; zowel de monteur of de grondwerker komt een Schiphol-collega tegen, als de projectleider of de directeur en iedereen daartussenin.

Geen rapport in de la
We proberen dus met de leerlijn Asset Management dwars door de organisatie heen iedereen in de organisatie met elkaar te verbinden. Een kerngroep van 30 mensen, waarvan 3 van Schiphol, volgt een volwaardig post-hbo traject. Daarnaast volgen alle overige 110 betrokken medewerkers de modules die voor hen interessant zijn op hun eigen niveau. Zo is de vakinhoudelijke module Beheer en Onderhoud voor een projectleider in het post-hbo traject volkomen anders dan de module Beheer en Onderhoud gericht op de monteur. Daarmee doen we recht aan verschillende leerstijlen en niveaus van kennisoverdracht.

De opleiding is bovendien bewust gekoppeld aan het dagelijks werk. Zo sluit de timing van de modules aan bij de werkzaamheden die Heijmans gedurende het jaar op Schiphol uitvoert. En in plaats van een afstudeerscriptie aan het eind, laten we iedereen die post-hbo doet een praktisch afstudeeronderzoek uitvoeren, waarbij de implementatie belangrijker is dan de manier waarop het wordt opgeschreven. We hebben liever een verbetering op de werkvloer dan een mooi rapport in de la.

Vlucht naar voren
We zijn een half jaar geleden gestart en gaan door tot medio 2014. De ervaringen tot nu toe zijn positief te noemen. Er ontstaat veel energie in de groep die de opleiding volgt, die men ook meeneemt naar het dagelijks werk. En dat is ook wel nodig, want we vragen nogal wat van de mensen die deze opleiding deels in hun eigen tijd volgen, naast een drukke baan. Toch hebben alle medewerkers daar uit eigen beweging en met veel enthousiasme ‘ja’ tegen gezegd. Ik denk dat dat komt doordat de opleiding goed aansluit bij de zaken waar ze in het dagelijks werk tegenaan lopen. Iedereen ziet de verschuiving naar een nieuwe manier van samenwerken, maar ook de algemene trend van nieuwbouw naar geïntensiveerd onderhoud. Medewerkers beschouwen deze opleiding als een mooie kans om daarop in te springen.

Natuurlijk is Heijmans maar één van de main contractors die op Schiphol actief zijn. Het is de bedoeling dat in de toekomst  ook andere partijen toegang tot de opleiding krijgen. Want dit soort opleidingen helpt bij de transitie die de hele sector doormaakt, juist omdat het een veilige leeromgeving biedt die je stimuleert ‘out of the box’ te denken en kennis mee te nemen naar je dagelijkse werk.

Transparantie is daarbij noodzakelijk. Je kunt asset management namelijk alleen effectief uitvoeren als je de hele organisatie mee hebt. En de slimste ideeën om dingen efficiënter te doen, komen vanaf de werkvloer. Het is de grootste uitdaging om ze daar op te halen en er iets mee te doen. Je moet als organisatie dan ook bewust de tijd nemen om je mensen te ontwikkelen, op te leiden en vervolgens hen daadwerkelijk de gelegenheid bieden om in te zetten wat ze hebben geleerd.

Bekijk hier de video over Asset Management op Schiphol:

Maincontracting | Asset Management

4 reacties

 1. Serge Janssen Daalen -

  Mensen jullie doen geweldig werk. Zou er graag alles van willen weten.

 2. Jan van de Ven -

  Leuk dat je dit met ons deelt! Mijn inziens is het programma nog bijzonderder doordat het ook de brug slaat tussen alle Heijmans onderdelen die met Services en Asset Management bezig zijn. Er deelnemers van alle onderdelen. Hierdoor wordt niet alleen het Schiphol project beter, maar ook de prestatiecontracten die Heijmans uitvoert voor Rijkswaterstaat en alle andere opdrachtgevers.

 3. Frank Postema -

  Beste Mathijs,

  Goed geschreven! Asset Management is onderdeel van de toekomst en mijn inziens kan de organisatie veel leren van hoe wij, Heijmans, dit op Schiphol vormgeven.

 4. Ed Valk -

  Inderdaad goed geschreven en concreet aangeeft waar wij met elkaar naar toe willen! Leuke en inspirerende lesstof die, zoals Jan ook al aangaf, als programma een brug kan slaan tussen de diverse onderdelen op het gebied van Services en de verdere doorontwikkeling.

plaats een reactie