summerschool_Heijmans_635

Nieuwe inzichten voor onderhoud van sluizen

Hoe onderhoud je een zeesluis beter, slimmer en efficiënter? Dat was het onderwerp van een praktijkcase die Heijmans eind augustus presenteerde tijdens de WCM Summerschool. Tijdens dit lesprogramma op hoog niveau leverde de wisselwerking tussen deelnemers uit verschillende branches een aantal sprankelende ideeën en nieuwe inzichten op.

De case – het onderhoud van een sluis – was niet verzonnen. Begin dit jaar kreeg Heijmans deze opdracht van Rijkswaterstaat, als onderdeel van een vijfjarig contract voor beheer en onderhoud van het Nederlandse deel van het kanaal tussen Gent en Terneuzen, inclusief het sluizencomplex en een deel van de Westerschelde. Studenten aan de WCM Summerschool kregen de originele aanbestedingsdocumenten en het contract mee als basisinformatie. Het resultaat: een frisse kijk op de problematiek die werkelijk meerwaarde kan leveren. Bijvoorbeeld: monitor de trillingen in sluisdeuren. Zorg ervoor dat alle deuren evenveel worden gebruikt, door het anders schutten van de schepen. Of: schakel medewerkers in die al in de omgeving van de sluis actief zijn, om storingen sneller op te lossen en zo de performance van de sluis te verbeteren. Soms kan het zo eenvoudig zijn!

Heijmans nam als enige grote aannemer deel aan de Summerschool, omdat prestatiegericht beheer en onderhoud van groeiend belang is voor ons. Zeker nu opdrachtgevers zich onder invloed van de crisis meer en meer terugtrekken op hun core business en zowel bouwkundig als technisch onderhoud steeds vaker gaan outsourcen. Leren van elkaar is dan ook een belangrijke doelstelling van deelname aan de WCM Summerschool.

Een van de lessen: er wordt in de infrastructuur veel meer aan preventief onderhoud gedaan dan in de procesindustrie. Een aantal procesbedrijven, maar ook bijvoorbeeld Defensie, heeft maintenance al erg ver geoptimaliseerd. Veel branches hebben echter te maken met minder stakeholders. Heijmans voegt daar specifieke kennis van prestatiecontracten in een complexe (infra)omgeving aan toe; we voeren beheer en onderhoud uit in opdracht van derden en opereren daarbij vaak in de openbare ruimte. Dat brengt een veelheid aan stakeholders met zich mee: van opdrachtgevers tot omwonenden, van overheden tot aandeelhouders, etc.

Dat Heijmans tijdens de Summerschool samen met Rijkswaterstaat aanwezig was, maakte de  presentatie des te waardevoller. Ook een voordeel was de brede samenstelling van het deelnemersveld; in totaal namen 7 opleidingsinstituten deel en 51 studenten van uiteenlopende komaf. Het gaf een goed beeld van hoe anderen naar beheer en onderhoud kijken, maar wierp soms ook vragen op. Zo onderzocht een van de werkgroepen de werking van de bonus-malus systematiek van de afgelopen vijf jaar, waarbij bovengemiddelde prestaties worden beloond en ondergemiddelde prestaties worden beboet. De bonus is in vijf jaar niet één keer uitgekeerd. Het betekent ofwel dat het systeem onrealistisch hoge eisen stelt, ofwel dat de onderhoudsprestaties dringend verbetering behoeven.

De brede uitwisseling van kennis en ervaringen maakt de Summerschool waardevol voor alle deelnemers. Eigenlijk zou je iedere tender of ieder project op een soortgelijke manier moeten starten: deelnemers met uiteenlopende achtergronden brengen ieder hun eigen expertise in. Ik kijk dan ook vol belangstelling uit naar de volgende Summerschool en hoop dat andere bedrijven net als Heijmans en Rijkswaterstaat bereid zullen zijn om een case in te brengen en resultaten te delen. Daar wordt Nederland beter van.

De WCM Summer School is een initiatief van het Dutch Institute World Class Maintenance (DI-WCM) en het Maintenance Education Consortium (MEC). Dit prestigieuze programma op het gebied van Maintenance Management & Engineering is gericht op net afgestudeerden en young professionals. Prominente professoren stelden dit jaar voor de tweede keer een lesprogramma samen dat focuste op een slimme en innovatieve onderhoudsaanpak. 

Beheer en Onderhoud | Asset Management | Water | Sluizen

plaats een reactie