bouwkwaliteit-635

Bouwkwaliteit: de keuze kan scherper

Doorpakken met de privatisering van het bouwtoezicht. Met het neerleggen van de verantwoordelijkheid voor de garantie van de ontwerp- en bouwkwaliteit bij de aannemers is een belangrijke stap gezet in de professionalisering en verbetering van onze sector. Tot nu toe is die verantwoordelijkheid nog te veel versnipperd. Met de nieuwe regelgeving is het heel simpel: je ontwikkelt iets en je bent verantwoordelijk voor de deugdelijkheid van je werk. Dus kom maar op met die verantwoordelijkheid!

De belangrijkste winst is er voor de klanten van onze sector. Ook de Vereniging Eigen Huis stelt dat. Tel daarbij op de garantieregelingen die er zijn, zoals Stichting Waarborgfonds Koopwoningen, en de zekerheden nemen voor huizenkopers alleen maar toe. Dat mag natuurlijk ook wel voor een sector die van productiegedreven de omslag maakt naar vraaggedreven. Sterkere focus op de belangen van onze klanten dwingen we ook af door de verantwoordelijkheid voor kwaliteit bij ons neer te leggen.

Het lijkt misschien een kleine stap of een eenvoudige bezuinigingsmaatregel, maar ik denk dat het veel meer gaat betekenen. Ja, het bespaart kosten voor de toezichthouders die nu door overheden in worden gezet. Die kosten zullen verschuiven naar de markt, waar bouwers de toetsers van kwaliteit in moeten huren of aan moeten nemen. Maar die kosten gaan snel dalen. Tenminste, als je als bouwer het slim aanpakt en je werkwijze instelt op het leveren en het waarborgen van kwaliteit. Slimme bouwers die meer gestandaardiseerd werken en keer op keer hun producten en diensten doorontwikkelen, zijn gericht op die constante kwaliteitsverbetering. De cowboys die alleen op prijs concurreren worden hier niet vrolijk van, voorspel ik u. Bij de focus op de laagste prijs is de kwaliteit te vaak geslachtofferd. Dat wordt met deze maatregel gelukkig minder makkelijk. Onze sector wordt meer gedwongen kwaliteit te garanderen. Daarmee gaat de basale concurrentie in ons land minder over prijs, maar meer over prijs-kwaliteitverhouding. De gebouwde huizen voldoen, maar bij lagere prijzen weet je zeker dat je eerder onderhoud moet gaan plegen of dat het comfort lager zal zijn. Dat levert klanten meer inzicht op in de kwaliteit waar ze voor kiezen.

Het kan nog scherper
Consequentie van de privatisering van het toezicht zou in mijn ogen moeten zijn dat de leges bij gemeenten ook omlaag gaan. De kosten voor gemeentelijke vergunningen vormen al tijden onderwerp van discussie. Nu de gemeentelijke overheden terug gaan naar dat wat hun werkelijke taak is, toetsen of aan de wet- en regelgeving is voldaan, valt de last op de gemeentelijke organisatie ook sterk terug. De manier waarop een bouwwerk deugdelijk tot stand komt is de taak van de professional, de bouwer. De controle of de kwaliteit inderdaad voldoet aan de wetten en regels, dat is de taak van de overheid.

Door overheden alleen te laten controleren op het voldoen aan de regels kan een besparing bij die overheden worden gehaald. De marktpartijen worden geprikkeld om het toezicht op de kwaliteit zo effectief en efficiënt mogelijk te maken, maar kunnen niet morrelen aan de standaarden.

Toch zou ik graag nog verder gaan dan de privatisering van de bouwkwaliteitstoets. Ik wil voorstellen dat een gebouw pas in gebruik kan worden genomen als er een opleveringsvergunning is afgegeven. Voldoet je gebouw niet aan de kwaliteitseisen, dan krijg je die vergunning niet en dan kun je je gebouw niet opleveren. Dan zorg je wel dat je verantwoordelijkheid neemt voor de kwaliteit van je bouwwerk. Met lege gebouwen verdien je niet zo veel geld. En die gebruikstoets, die mag behoorlijk streng zijn. Je wilt geen ondeugdelijke gebouwen, met alle mogelijke gevolgen van dien. Dus beste leden van de Tweede Kamer, durft u nog meer de verantwoordelijkheid daar te leggen waar die hoort?

Bouw | Kwaliteit

1 reactie

 1. Theo d'Achard van Enschut -

  Een GOED verhaal.
  Ook wij zijn van mening, dat de Bouwkolom moet gaan voor zelfgemaakte kwaliteit.
  Dat daar regels bij horen lijkt mij evident.
  In samenwerking met meerdere kennisinstituten geven wij praktische voorlichting aan vakmensen hoe die opleverkwaliteit in de praktijk gehaald kan worden.
  Vooral de methodiek en techniek hoe men al in het bouwproces hieraan kan werken wordt besproken en zelf gepraktiseerd door de cursisten.
  Naast Luchtdichtheidsmeting en thermografie is hiervoor ook een aanvullende techniek door ons ontwikkeld. We delen die kennis graag met de bouwers.

plaats een reactie