Blog_Heijmans_Veiligheid_(635x300)

Veilig werken is de enige optie

Doden of gewonden op de bouwplaats; niemand zit erop te wachten. Een opdrachtgever niet en Heijmans zeker niet. We voelen ons als werkgever verantwoordelijk voor de veiligheid van onze mensen; wie ’s ochtends bij ons komt werken, hoort ’s avonds heelhuids thuis te komen. Dat geldt zowel voor onze eigen medewerkers, als voor ingehuurde krachten.

Het misverstand dat veiligheid en efficiënt werken niet samengaan, leeft nog breed. Veiligheid en de maatregelen die daarvoor worden genomen, worden gezien als lastigs, wat verhindert dat je op tijd naar huis kunt. Onze eigen medewerkers praten we dat wel uit het hoofd, maar het is een uitdaging om ook partners, onderaannemers en buitenlandse medewerkers daarvan bewust maken.

De bouw staat dan ook nog niet steeds bekend als de meest veilige branche om in te werken. Gemiddeld krijgen Nederlandse bouwbedrijven per jaar te maken met zo’n 22 ongevallen met verzuim per miljoen gewerkte uren. Heijmans scoort met 11 incidenten beter, maar nog steeds ruim 5 keer zo hoog als de industrie (2 incidenten). Blijkbaar kan het nog stukken veiliger. Dat hebben we aan den lijve ondervonden toen we voor Shell in Amsterdam het NTC-gebouw realiseerden, waarbij de veiligheidsregels zeer strikt waren. Het werd voor ons een ‘best practices’ project, een lichtend voorbeeld van hoe het beter kan. Eén van de dingen die we daar deden, was goed gedrag belonen en slecht gedrag corrigeren.

Die systematiek passen we nu bijvoorbeeld ook toe in Amersfoort, waar we het Meander Medisch Centrum bouwen. Iedereen die daaraan meewerkt, krijgt een gerichte veiligheidsinstructie en toelichting op de werkzaamheden. Daarbij hoort óók gerichte handhaving. Wie zich op de bouwplaats niet aan de regels houdt, krijgt een gele kaart. Wat duidelijk maakt dat hij te ver is gegaan. Wie de veiligheid ernstig of herhaaldelijk in gevaar brengt, krijgt een rode kaart en wordt onmiddellijk weggestuurd. Dat werkt louterend naar de mensen die aan het werk blijven. We geven daarmee het signaal: veilig werken is voor ons de enige optie!

Goede diagnose
Het idee om met gele en rode kaarten te gaan werken, komt voort uit een onderzoek dat we in 2011 hebben uitgevoerd met behulp van Lean6sigma. Dat is een verbetermethode om de organisatie succesvoller te maken in haar ambities. Meestal door faalkosten te reduceren  en ongewenste resultaten (klachten, claims, afval) te verminderen. Maar in dit geval om mensen een veilige werkplek aan te bieden. De directe financiële kosten van bedrijfsongevallen met verzuim zijn namelijk marginaal.

Lean 6 Sigma biedt nuttige instrumenten om op zoek te gaan naar een goede diagnose: waardoor worden die ongevallen eigenlijk veroorzaakt? We onderzochten het bij Burgers Ergon en ontdekten dat veel incidenten te voorkomen zijn met relatief eenvoudige maatregelen, zoals de bouwplaats opruimen en handschoenen of een veiligheidsbril ‘echt’ dragen. Daar moet je elkaar op durven aanspreken, zeker in deze stoere mannenwereld. Het werken met gele en rode kaarten helpt daarbij. We hebben het dan ook niet alleen voor Burgers Ergon ingevoerd, maar inmiddels voor heel Heijmans.

Het aantal ongevallen met verzuim is sindsdien licht gedaald tot 10 per jaar. Dat zijn er nog steeds te veel, maar het is wel een daling van 10%. En dat is geen kwestie van geluk, het is te danken aan gericht beleid om het werk veiliger te maken, om de arbeidsomstandigheden te verbeteren en mensen te laten leren van fouten.

Positieve aandacht voor veiligheid werkt. Bij grote projecten, maar ook bij kleine én op de weg. Bij nieuwe werkzaamheden instrueren we onze eigen mensen, maar ook het vreemd personeel. En inkoop selecteert onderaannemers en leveranciers die veiligheid net zo serieus nemen als wij. Zo creëren we een gezamenlijke bewustwording dat veilig werken belangrijk is. Het zou zelfs nog beter kunnen, als architecten in hun ontwerp niet alleen zouden kijken naar het visuele eindresultaat, maar al in het ontwerp rekening zouden houden met voorzieningen voor een veilig onderhoud van het gebouw. Dat gaat zich uitbetalen, daarvan ben ik overtuigd!

Veiligheid | Lean6Sigma

2 reacties

 1. one&lonely -

  Regelmatig zijn er foto’s te zien van gevaarlijke situaties op de bouw in Duitsland (bron: bekende sensatie-krant). Je zou zeggen een land waarin regels en veiligheid hoog staan aangeschreven. Kan me eerder voorstellen dat concurrentie en werkdruk dan gemakzucht de drijfveer van dit gedrag zijn.

  http://yfrog.com/5grphij
  http://yfrog.com/mk6usuj
  http://yfrog.com/9d8dpwj

 2. Liebregts -

  Je geeft aan dat veiligheid verbeterd kan worden door instructie, elkaar erop aanspreken en leren van fouten. Zie je daarbij regionale verschillen in Nederland?

plaats een reactie