Heijmans_Walk_the_talk

Producent: ‘Walk the talk’!

Nu dat de onderhandelingen over mogelijke bezuinigingen in volle gang zijn, kijkt iedereen met interesse naar de gevolgen voor de woningmarkt. Komt het kabinet met een pakket aan integrale maatregelen? Wat zijn de gevolgen voor de hypotheekrente? Wordt er gehoor gegeven aan het appèl dat menigeen deed aan de politiek?

Stel je voor dat dat daadwerkelijk gebeurt. Er komt een ‘integrale benadering’ van de woningmarkt, ofwel de hypotheekrenteaftrek wordt aan banden gelegd, overdrachtsbelasting voorgoed afgeschaft, het scheefwonen aangepakt en sociale huurgrenzen worden beperkt. Voilà. Probleem opgelost?

Waarschijnlijk niet. Want de bouwer, corporatie, belegger en ontwikkelaar zullen meer dan ooit te maken krijgen met de urgentie van hervorming. De concurrentie blijft immers hevig en prijzen blijven onder druk staan. Hervormen kan alleen als naast daadwerkelijk gebouwd wordt wat de consument vraagt, ook gebouwd wordt naar nieuwe regels van de markt. Niet ‘wat’ wilt u hebben, maar ‘hoe’ wilt u het hebben.

Daarvoor liggen al meerdere oplossingen klaar. Snellere bouwtijden, lastenverlaging door energiereductie, co-creatie en vooral de verdere (online) vermarkting van de woning. Iedereen wil in het hoofd kruipen van de weifelende koper. En zo het gedroomde product razendsnel maken en leveren. Als een zak chips met een individuele smaak of een auto met customized opties. Aanbodmarketing ten top. Toch is dit niet de enige route, want de nadruk blijft liggen op het product en het fabriceren ervan. Terwijl chips- en autofabrikanten veel meer doen dan produceren: zij leveren diensten en creëren dromen. Daar zal de markt nog een flinke stap voor moeten zetten.

Ten eerste kan ‘de producent’ of ‘risicodrager’ zich veel duidelijker presenteren als verkopende partij. Immers: volgens veel consumenten is het nog steeds de makelaar die verkoopt en daarmee ook ‘bezit’ en ‘risico loopt’. Pas als er iets misloopt  wordt een wirwar van partijen opgevoerd om verantwoordelijkheden te duiden. En dat alleen is niet best voor je reputatie. Terwijl het altijd het producerende automerk zelf is, en niet de dealer, die de auto terug roept wanneer er iets mis is. Hetzelfde merk als waar u in eerste instantie voor viel en de koop op besloot. En dus ligt hier een kans voor de branche: maak je rol en toegevoegde waarde duidelijk. In heldere taal en zonder tussenkomst van free-riders.

Daarnaast zullen ‘aanbieders’ zich moeten realiseren dat kopen ook een kwestie is van gunnen en vertrouwen. Vertrouwen op een goede afloop van de koop: geen opleverpunten, een planning die klopt, geen kleine lettertjes of tegenvallend meerwerk. Kortom: afspraak is afspraak, perfecte dienstverlening. Met het maken van een goed product ben je dus pas halverwege, dienstverlening maakt het pas echt af. Koester klachten en zet je zinnen op continue verbetering van processen. Misschien geen rocket science voor marketingdeskundigen, maar uiteindelijk van doorslaggevend belang.

Zouden beide principes volgehouden worden, dan treedt werkelijke hervorming van de markt op. Een markt waarin de producent niet alleen ‘maakt’, maar ook doet wat beloofd is en daarmee vertrouwen terugwint. En zo heeft een pakket van integrale maatregelen ook echt zin. Of om in populaire managerstaal te spreken: ‘walk the talk’!

Woningmarkt | Dienstverlening

1 reactie

  1. Johan Tadema -

    Mooi gezegd (geschreven) en inderdaad: Vertrouwen is de basis. Maar hoe ga je dat vertrouwen terugwinnen? Door te zeggen wat je doet en te doen wat je zegt. Alleen dan laat je zien dat jij de klant werkelijk serieus neemt en hem/haar wilt helpen met het vinden en kunnen kopen van die droomwoning. Ik ben het helemaal met je eens dat hervorming van de markt noodzakelijk is en dat de slagingskans volledig afhankelijk is van de mate waarin “van binnen uit” de wil er is om te veranderen. Want als je doet wat je deed, krijg je wat je kreeg!

plaats een reactie