GEBOUWEN_BIJZAAK_05

Maincontracting is andere koek

Een huwelijk is snel voorbij als je continu met een wetboek onder de arm loopt om de ander te wijzen op diens rechten en plichten. Zo is het ook met maincontracting; transparantie en vertrouwen zijn noodzakelijk voor de goede relatie tussen opdrachtgever en maincontractor. In de praktijk blijkt echter dat maincontracting leidt tot een forse “digitale” papierstroom; alles wat we doen moet worden gerapporteerd.

Uitgangspunt bij maincontracting is dat een opdrachtgever het beheer en onderhoud van een gebouw voor meerdere jaren overdraagt aan één partij, tegen een vast bedrag. Met als doel: een tevreden gebruiker die merkt dat zijn pand pico bello in orde is en storingen vlot worden verholpen. Liefst tegen lagere kosten. Voor Heijmans is het voordeel een vaste omzet voor meerdere jaren.

In de Penitentiaire Inrichting (PI) Zoetermeer doet Heijmans Utiliteit momenteel ervaring op met dit nieuwe onderhoudscontract. Zo’n gevangenis is natuurlijk een bijzondere omgeving, waar vertrouwen niet vanzelfsprekend is en controleerbaarheid centraal staat. En dat merken we. We moeten de onderhoudsgegevens in drie verschillende systemen invullen en daarbij ook nog eens maand- en kwartaalrapportages uitdraaien.

Volgens het maincontract moeten wij een storing op een van de vitale onderdelen, zoals de alarminstallatie, binnen een uur oplossen. Bij andere storingen gelden reactietijden van 6, 12 of 48 uur. Wij moeten kunnen aantonen dat de storing binnen de gestelde termijn is afgehandeld en zo niet, meteen laten weten hoeveel korting we onze opdrachtgever, de Rijks Gebouwen Dienst (RGD) bieden op de kwartaalfactuur. De RGD wil kunnen meekijken in ons systeem. De milieuvergunningen moeten er apart uit te halen zijn. En bovendien moet alle informatie ook terug te vinden zijn in het eigen systeem van de RGD: Condor voor wat betreft de BOEI inspecties (Brandveiligheid, Onderhoud, Energie en Inspecties).

We zijn met andere woorden continu bezig met computersystemen invullen; dat wordt een gigantische rapportage. Je vraagt je af waarom we ooit ook weer techniek zijn gaan studeren. Omdat ons dat méér interesseert dan boekhouden?

Leerfase
Inmiddels hebben we onze systemen ingericht en zijn we gestart met de eerste fase van maincontracting. Dat is een leerfase van 2 jaar, waar we de tijd krijgen om het programma van eisen onder de loep te nemen en te bepalen of er afspraken moeten worden aangepast. Als er onzinnige eisen in staan, moeten we die nu aanpassen of proberen er meer geld voor te krijgen. De laatste zes jaar van het contract  zijn we echt beheerder van het pand, voor eigen risico. Dan moeten we zorgen dat alles in conditiestaat 3 blijft (normaal functioneren) of anders op onze kosten ingrijpen.

Eén van de valkuilen daarbij is dat we gebonden zijn aan een aantal leveranciers van de opdrachtgever. Bijvoorbeeld de leverancier van de beveiligingsinstallatie. Als wij het onderhoud van die installatie anders willen regelen, gaat er meteen een brief richting de opdrachtgever met de waarschuwing: ‘U loopt gevaar, want Heijmans sluit geen contract met ons af!’ Dat maakt onderhandelen moeilijk. Als de RGD maincontracting wil, moet het systemen kiezen die vrij te servicen zijn. Zodat wij niet vastzitten aan bedrijven die weigeren te onderhandelen over de prijs.

Toch denk ik dat maincontracting een onvermijdelijke ontwikkeling is. Onze opdrachtgevers vragen erom. En het levert ons in ieder geval een hele hoop kennis op. Of er uiteindelijk onder de streep meer overblijft, moet ik nog zien. Op de reguliere ‘uurtje factuurtje’ manier hebben we altijd goed verdiend. Nu krijgen we een vast bedrag en daar zullen we efficiënt mee moeten omgaan om meer over te kunnen houden. Dit betekent dus dat we alle disciplines van servicebouw tot elektrotechnische en werktuigbouwkundige installaties soepel moeten gaan combineren. Het is een opgave die Heijmans goed past en waar we voor mijn gevoel aardig in voorop lopen, maar om die voorsprong te behouden moeten we scherp blijven en de aandacht op maincontracting continu waarborgen.

Maincontracting | Utiliteitsbouw | Beheer en Onderhoud

7 reacties

 1. Dennis Segeren -

  Interessante blog Niek. Ikzelf ben net gestart bij Servicebouw Apeldoorn en als ik je verhaal zo lees dan besef ik me dat maincontracting ook juist ons dwingt onze interne processen en systemen te stroomlijnen met elkaar, want ook intern zijn we dezelfde gegevens soms in verschillende programma’s aan het invoeren. Gelukkig wordt hier wel hard aan gewerkt, de noodzaak wordt ook steeds duidelijker door dit soort integrale contracten. Het mes snijdt dus aan twee kanten. Maincontracting dwingt zowel opdrachtgever als opdrachtnemer om zo efficiënt mogelijk te gaan werken, om een optimaal proces én eindresultaat te realiseren.

 2. Bert van der Els -

  Goed artikel, Niek.
  Main contracting is nu al essentieel om te kunnen concurreren. Zelfs op plaatsen waar we de vraag nog niet krijgen van onze klanten. De waarde die we realiseren door onze integrale aanpak leidt tot resultaat voor alle betrokken partijen.

 3. Ton Fleuren -

  Eerlijke blog! Er is nog het nodige wantrouwen vanuit de RGD en vertrouwen komt nou eenmaal te voet en vertrekt te paard.
  Vertrouwen is niet te winnen door het vullen van systemen, transparantie en heldere communicatie helpen daar echter wel aan mee.
  We lijken goed op weg maar de weg is lang en zit nog vol (onverwachte) hindernissen. Volhouden dus!!

 4. Jan van de Ven -

  Ik snap waar het vandaan komt. Twee partijen zowel Heijmans en RGD moeten wennen aan een nieuw contract en een nieuwe omgangsvorm. De systemen zijn onontbeerlijk voor de opdrachtger om zaken uit handen te geven en om het contract uiteindelijk over te dragen. Binnen Heijmans infra is er inmiddels behoorlijk wat ervaring met dit soort contracten. Ook herkennen we de ontwenningsvrrschijnselen die bij beide partijen optreden! Toch vind ik in de blog nog veel hang naar vroeger terug. Dat is jammer want niet nodig. Een opdrachtgever zal altijd bereid zijn om voor excellente service te betalen!

 5. Thomas van Gerwen -

  Een blog uit het hart!
  Voorop lopen in nieuwe ontwikkelingen vraagt lef en is nooit een geplaveide weg. We zijn op de goede weg.

 6. Eelke -

  Niek, je geeft duidelijk alle hindernissen aan die we moeten nemen in de transformatie van traditioneel naar volledig prestatiegericht onderhoud. Dat de RGD voor een pilot kiest voor penitentiaire inrichtingen, maakt de vuurdoop alleen maar interessanter: nu komen écht alle pijnpunten op tafel. En dat is nou net waar we in onze ontwikkeling naar op zoek zijn!

 7. Dirk Eikelenboom -

  Niek, je beschrijft hier de verschuiving van inspanningsgericht onderhoud naar prestatiegericht onderhoud (risicogestuurd onderhoud). Deze tendens blijft en betekent dat je de onderhoudsstrategie op een nieuwe en andere wijze moet inrichten. En daar onderhoudinspanning plegen in lijn met doelstellingen van de klant. Heijmans moet de klant in dat proces begeleiden. Hiermee werk je tevens aan je klantrelatie. Ik durf te stellen dat we als Heijmans reeds de tools en kennis in huis hebben om dat te doen. Mijn advies is maak gebruik van die kennis en verander het beeld van ‘systeemvuller’ naar het aantoonbaar toegevoegde waarde leveren voor je klant. Succes!

plaats een reactie