Ketensamenwerking-Heijmans

De kern van ketensamenwerking

Kwaliteit maak je door samen te werken. Dat is de kern van ketensamenwerking. Goede voorbeelden hiervan zijn de co-makership trajecten van Ymere met een aantal partners en het onlangs gelanceerde Lincubator. Deze groep van vier bouwondernemingen en vijf woningbouwcorporaties ziet de noodzaak om voor ketensamenwerking in de bouw een versnelling in te zetten. Ondanks dat we hier als Heijmans niet bij betrokken zijn, vind ik het wel een prachtig streven. Iedereen ademt dezelfde filosofie. Want je moet elkaar wel opzoeken en begrijpen als je nieuwe concepten en producten voor woningbouw wilt ontwikkelen die passen bij de behoefte en de mogelijkheden van de consument van morgen.

Niemand in de bouwsector zal de kracht van ketensamenwerking bestrijden, ook Heijmans niet. Toch blijkt het voor ons in de praktijk lastig om het daadwerkelijk succesvol toe te passen. Een voorbeeld: Onlangs begon ik samen met woningbouwcorporatie Woonzorg Nederland aan een co-makership traject. Proactief en ferm gingen we gezamenlijk aan de slag. Directieleden hand-in-hand: klaar voor de realisatie van het project De Klaarbeek in Epe, een woonzorgcentrum. Ons doortimmerde en onuitputtende lijstje van ‘randvoorwaarden voor succes’ raakte, naast de harde businessdoelstellingen, alles wat te maken heeft met samenwerken. Het systeem, proces en het vertrouwen. Alles was benoemd. Toch bleek de praktijk nog weerbarstig.

We kregen het maar moeilijk voor elkaar: Aan tafel waren we het volledig met elkaar eens over deze manier van samenwerken. We hadden het gezamenlijke doel om de eindgebruiker centraal te stellen. Maar hoe zorgen we er als Heijmans voor dat het project uiteindelijk niet traditioneel wordt uitgevoerd en dat Woonzorg haar opdrachtgeverschap niet traditioneel uitvoert? Dat is lastig, want gedurende het proces raken steeds meer nieuwe mensen betrokken bij het project. Van ontwerper, inkoper tot bouwvakker. Het blijkt erg moeilijk om de filosofie door te geven en uit het vertrouwde harnas te stappen. Alle ambities van wederzijdse directies ten spijt.

Wat vraagt dit nou van mij als leidinggevende? In ieder geval dat ik onvoorwaardelijk tussen de medewerkers moet staan om ze te steunen bij deze nieuwe ontwikkelingen en veranderingen. Deze steun gaat niet alleen over het geven van steun, maar het duidelijk maken van ons gezamenlijke einddoel. Waar doe je het voor? Ten tweede: goede systemen zoals procesafspraken, contracten zijn noodzakelijk. Ik moet kien zijn op de aansturing hiervan. Hiermee kan ik zelf de vrijblijvendheid structureel eruit halen en openheid van alle participanten vragen. Maar er bekruipt me ook een vorm van angst, omdat ik denk dat bij hoogconjunctuur alle voorgenomen ambities weer opzij worden geschoven. Bovendien vind ik dat in de huidige aanbestedingswet nauwelijks voorziet in de selectie op kwaliteit, kennis en ervaring. Ik zou willen dat de mensen die het werk daadwerkelijk gaan doen onderdeel zijn van de selectieprocedures, door ze van meet af aan te  betrekken in voorbereidingsteams. Hopelijk geeft de nieuwe aanbestedingswet die in 2013 in gaat ons meer mogelijkheden.

Het resultaat van het co-makership traject met Woonzorg Nederland? We zijn veel dichter tot onze klant gekomen. Door deze intensieve samenwerking kunnen we eventuele faalkosten vooraf al reduceren, verhogen we de snelheid in het proces en zijn we als het ware gedwongen om gezamenlijk te innoveren. Deze winst, met vertrouwen als kern, zal ketensamenwerking een definitieve plek in de bouw geven. Ongeacht economisch tij. Het organiseren van vertrouwen binnen mijn eigen organisatie is tevens mijn allerbeste raadgever. Zoals het credo van de Amerikaanse econoom Stephen M.R. Covey in zijn bestseller ‘The speed of trust’: ‘Niets is zo winstgevend als de economie van vertrouwen’ …inmiddels gelezen, een aanrader dus.

Terugkijkend zijn Woonzorg Nederland en Heijmans stap voor stap dichter bij elkaar gekomen, met ups en soms downs. Er is beter begrip voor elkaars rollen ontstaan, er zijn emoties gedeeld, bestaande grenzen verlegd en krachten al beter gebruikt dan daarvoor. Het is nog niet klaar, er zit nog veel meer in. Nu al, maar ook straks -in een volgend project- wordt ketensamenwerking wellicht een ‘way of life’…

Bouwcultuur | Ketensamenwerking

1 reactie

 1. Forte Solutions -

  Beste Jaap,

  Wat een mooi artikel, zeer herkenbaar en ook open over de worsteling, dat kan ik waarderen. Zelf blog ik ook geregeld over ketensamenwerking (www.forte-solutions.nl/blog) al is het vanuit de hoek van een facilitair manager of inkoopmanager. En dat laatste is precies waarom ik reageer. De nieuwe aanbestedingswet zal inderdaad meer mogelijkheden bieden, maar ook binnen het huidige regime is het wel degelijk mogelijk mensen die het werk daadwerkelijk gaan doen van meet af aan in het voorbereidingstraject te betrekken! Mocht je interesse hebben, komen we graag eens langs om daarover verder te praten.

  Vrgr en succes met dit traject.
  Jordie van Berkel-Schoonen
  http://www.forte-solutions.nl

plaats een reactie