Heijmans_Consument_Toekomst_TXT_635x300

Jouw idee, mijn product

Dat duurzaamheid niet meer iets is dat geld kost, maar juist de basis vormt voor de business case van nu, hebben gelukkig al veel bedrijven ontdekt. Het enthousiasme waarmee in Den Bosch  partijen als Heijmans, Ricoh en SAP zich inzetten om duurzaamheid op de kaart te zetten is niet alleen een bewijs van hun maatschappelijke verantwoordelijkheid, maar is eveneens  een bewuste strategie om  vooraan te staan op de momenten dat er beslissingen genomen worden die de toekomstige omzetten kunnen beïnvloeden.

Een ander voorbeeld is Unilever, één van de grootse bedrijven van Nederland en producent/marketeer van merken als Andrélon, Bertolli, Glorix, Dove, Becel, Prodent, Calvé en Unox.  Op de homepage van Unilever waar ze voor staan: inspireren tot duurzaam leven. Net als Heijmans heeft Unilever duurzaamheid volledig geïncorporeerd in haar basisstrategie. Eén van de doelstellingen is om de hoeveelheid afval die voortkomt uit de verwijdering van producten tegen 2020 gehalveerd te hebben. Een mooi streven!

Het is overigens maar goed dat bedrijven het voortouw nemen op het gebied van duurzaamheid. Van de politiek moeten we het de komende jaren niet hebben. De politiek heeft nog vaak het idee dat de ‘groene lobby’ vooral genegeerd moet worden omdat het bedrijven hindert in hun expansie. Het tegengestelde is waar. Duurzaamheid leidt tot innovatie en investeringen, verbreedt markten van bestaande partijen en geeft kansen aan nieuwe bedrijven.

Is het allemaal rozengeur en maneschijn? Nee. Ik zie ook dingen fout gaan. Vooral als bedrijven proberen om hun innovaties en producten de markt in te drukken (product-push). Een mooi voorbeeld hiervan kwam ik tegen tijdens een recente bijeenkomst van het Smart Energy Collective (SEC) waar Heijmans deel van uit maakt. Tijdens deze bijeenkomst buitelden de deelnemers over elkaar heen om hun producten aan te bevelen (software, regelsystemen, energienetten). Ze hadden al bedacht welke ambitie ze hadden op een bepaalde locatie en met welke producten ze die ontwikkeling op gang zouden brengen. Het grappige was dat wij (Heijmans) betrokken waren bij deze locatie als grondeigenaar en ontwikkelaar van de woningen. Wat de impact van hun producten voor de consument zou zijn, en welk voordeel het zou opleveren bij de verkoop van woningen in kwaliteit, comfort of kosten, hadden ze echter nog niet bedacht. Ik ben er van overtuigd dat dergelijke processen alleen op gang gebracht kunnen worden als we nadrukkelijk de voordelen voor de consument onder woorden brengen.

Vaak hoor ik dan de Steve Jobs-paradox (geen enkele klant heeft om de iPad gevraagd). Consumenten weten niet wat ze willen zo lang ze het nog niet gezien of ervaren hebben. Volgens mij ligt daar een taak voor alle betrokken partijen. Betrek consumenten bij innovaties waar je mee bezig bent. Vertel wat jij ze in de toekomst wil gaan bieden. Laat ze smachten naar het moment dat jouw innovatie daadwerkelijk op de markt komt en bied ze dan het product of de dienst waaraan de consument nog niet wist dat hij het wil of nodig heeft.

Een mooi voorbeeld van hoe het ook kan is Nudge. Dit is een broedplaats van consumentenideeën. Oplossingen waar consumenten van dromen, waarbij de markt verzocht wordt om hiervoor de producten of diensten te gaan leveren. Kijk vooral eens op de Broedplaats. Daar liggen goudklompjes voor duurzame en innovatieve bedrijven binnen handbereik. Met of zonder overheidssteun.

Duurzaamheid | Co-creatie | Innovatie

1 reactie

  1. Theo Mathijssen -

    Goed verhaal Robert! Ik ben het met je eens dat innovatie de (woon)consument kan verleiden; iWonen. Het succes van Jobs, technische innovatie gekoppeld aan fraai vormgeven en intuïtief te gebruiken producten bewijst dat mensen graag voor kwaliteit kiezen en hiermee gezien willen worden. iWonen ligt complexer. Wonen is persoonlijker. Misschien moeten we inzetten op ‘Apps’ die het wooncomfort etc verbeteren en beantwoorden aan individuele wensen. Een iDrager en in- en afbouw Apps. Daarnaast ligt de grootste bouwopgave voor verduurzaming bij de bestaande voorraad waar deze Apps de woningen zouden kunnen verbeteren of leegstaande gebouwen kunnen herbestemmen.

plaats een reactie