Heijmans integriteit

Integriteit: Keihard selling point

Dat we ons aan de wet houden, spreekt vanzelf. Maar integriteit gaat nog een stapje verder. Je kunt het niet definiëren, je kunt het niet in strikte regels vatten. En toch is integriteit een keihard ‘selling point’. Net als die andere ooit ‘softe’ waarden die de zakenwereld heeft omarmd, zoals duurzaamheid, kwaliteit of diversiteit. Helaas maken opdrachtgevers en overheidsinstanties het ons niet altijd gemakkelijk om integer te handelen.

Ik zeg wel eens “integriteit bestaat niet”. Het is moeilijk te beschrijven en verandert bovendien in rap tempo mee met de maatschappij. Wat een paar jaar geleden nog normaal was, vinden we nu onaanvaardbaar. Denk aan de woekerpolisaffaire, de graaicultuur van banken, voedselspeculatie, hoe wij met het milieu omgaan, een corrigerende tik voor je kind of de wijze waarop sommige politici worden afgerekend. In de loop der jaren zijn we totaal anders gaan denken over wat kan en wat niet kan. Dat maakt de discussie over integriteit interessant en boeiend.

Conflicterende regels
Er bestaan talloze wettelijke regels die bepalen wat kan en niet kan. Deze regels kunnen onderling conflicteren, of conflicteren met je eigen ideeën over integriteit. Zo zou de Nederlandse Mededingingsautoriteit het liefste zien dat inkopers bij de leveranciers gaan leuren met de offertes van een ander. Zo dien je de mededinging optimaal, aldus de NMa. De vraag is of je op een dergelijke manier met je leveranciers wil omgaan. Ik zou er zelf niet blij van worden als mijn opdrachtgever met mijn offerte onder de arm bij de concurrent gaat praten.

Het is absolute winst dat dit onderwerp bespreekbaar is binnen Heijmans. Er wordt open en oprecht met elkaar over gediscussieerd. Wij hoeven echt niet Roomser te zijn dan de paus. We moeten vooral ook ondernemer blijven. En dat betekent dat wij slimmer en gehaaider moeten zijn dan de rest. Dat kan ook integer.

En we zullen wel moeten. Want elke veroordeling voor niet-integer gedrag, zoals een boete van de arbeidsinspectie, een boete van de Nma, een boete van de FIOD, moeten we melden. En dat betekent dat elke aanbestedende dienst ons dan van aanbestedingen mag uitsluiten. Als we onze integriteit niet op orde hebben, kunnen we de tent wel sluiten.

Serieus oppakken
Dan heb ik het nog niet eens over het publicitaire effect en het feit dat ook financiële instellingen van wie wij afhankelijk zijn (banken en verzekeraars) ons onderwerpen aan integriteitsonderzoeken. Onze branche ligt nog steeds onder het vergrootglas van de NMa. En de bemoeizucht van toezichthouders gaat steeds verder. Dat zie je niet alleen bij de NMa, maar ook De Nederlandse Bank, de Autoriteit Financiële Markten en de Opta. Laten we daar nu maar gewoon op voorbereid zijn en integriteit serieus oppakken.

Daarom ben ik blij dat Heijmans vorig jaar een nieuwe gedragscode heeft ingevoerd, die geen regels stelt waar een straf op rust, maar het principe verduidelijkt. Als je het principe snapt, kun je afleiden hoe je moet handelen.

Daarmee zijn we er nog niet. Integriteit is geen project, maar een proces ‘van lange adem’, waarop je alle dagen moet sturen en waarover we eindeloos vaak moeten blijven communiceren. Want gedrag is bepalend voor ons functioneren, onze reputatie en ons bestaansrecht. Mijn tip is: maak het niet te zwaar, houd het luchtig, maar serieus en lach er af en toe hartelijk om. Het hoeft wat mij betreft geen vast item tijdens vergaderingen te worden. Integriteit is een onderwerp-van-alle-dag, dat zowel thuishoort bij het gesprek bij het koffieapparaat, als tijdens vergaderingen, als tijdens de lunch of een keer met een biertje in de hand. Dilemma’s zijn er om besproken te worden. Integriteit is de gewoonste zaak van de wereld!

Integriteit

1 reactie

 1. Maciek Jablonski -

  ‘Ik zeg wel eens “integriteit bestaat niet”. Het is moeilijk te beschrijven en verandert bovendien in rap tempo mee met de maatschappij.’

  Daar ben ik niet mee eens. Juist zwakke kudde mensen die niet integreer zijn zorgen voor de veranderingen van de normen. Massa. Andere doen het dus doe ik het ook. Niet integreer kom uit egoïsme. Ik zelf heb allergie op kudde gedrag. Integreer zijn en mijn eer staan bovenop. Als ik keuzes maak die achteraf slecht voor mij uitpakken, sta ik toch achter die keuzes. Alleen omdat ik het belooft had. Integreer vind ik het. Ik wil elke dag in de spiegel kunnen kijken en zeggen ‘goed gedaan’.
  Als ik een druk zal voelen om niet integreer te handelen, ben ik bereid om andere werkgever te gaan zoeken. Zo ver gaat het. Gelukkig werk ik bij de aannemer die integriteit wel erg hoog acht.
  Niet de maatschappij, maar wij zelf bepalen hoe wij functioneren.

  ‘Integriteit is de gewoonste zaak van de wereld!’ Daar zijn we helemaal mee eens over. Gewon doen.

plaats een reactie