IkZieIkZieToekomst2_LobkevanAar

Ik zie, ik zie: toekomst

Wie jong is, heeft de toekomst. Dat geldt zeker voor Heijmans Utiliteit, de nieuwe organisatie waarin Heijmans Utiliteitsbouw en Burgers Ergon vanaf deze zomer verenigd zijn. Als je die toekomst wil schetsen, heb je twee keuzes. Op een wiebelig huishoudtrapje klimmen en noteren wat je in de verte ziet. Of met twee benen op de grond blijven staan en alle inzichten en beschikbare data zo goed mogelijk extrapoleren. Ik kies voor dat laatste.

Als eerste valt op dat de economische en maatschappelijke veranderingen zich de laatste jaren lijken te versnellen. Ik zie een zichzelf versterkend proces, waarbij de ene acceleratie de andere uitlokt. Eén zekerheid: de oude wereld komt niet meer terug, in weerwil van wat sommigen – ook in de bouwsector –hardnekkig blijven hopen. Wat die wereld zo op zijn kop zet? Drie veranderingen die voor Heijmans essentieel zijn, zal ik aan bod laten komen.

Not a slow boat
Een: we gaan van eigendom naar beschikbaarheid. Vroeger was bezit van een huis, kantoor of auto belangrijk. In de nabije toekomst is beschikbaarheid het sleutelwoord. Dat beperkt zich niet tot werkruimte of mobiliteit. Het gaat ook om kennis en diensten. Bovendien raakt het iedereen: overheden, bedrijven en burgers. Nu al hoef je muziek niet per se te bezitten, want dankzij iTunes en Spotify is een kolossale jukebox overal en op elk moment binnen handbereik. Evenmin hoef je alle ict-voorzieningen zelf aan te schaffen. Dankzij de opmars van the cloud kun je hardware, software en gegevens van externe servers in datacenters halen.

Winst van deze ontwikkeling is dat overheden, bedrijven en organisaties – oftewel: klanten van Heijmans – zich op hun kernactiviteiten kunnen concentreren. Wat overtollig is, belandt aan de andere zijde van de heg. Dat reikt verder dan catering, beveiliging, wagenpark of materieel. Nu al zijn er klanten die afscheid nemen van eigen energiecentrales, installatietechniek of ict. Zij willen dat externe partijen al die zaken met elkaar vervlechten en op vraag beschikbaar stellen. Die boot – and it’s not a slow boat – mag Heijmans niet missen.

Leeg vel papier
De tweede verandering. Steeds vaker zal Heijmans strategisch partner zijn. Enerzijds van toonaangevende klanten. Anderzijds van kennisinstituten en specialistische maakbedrijven, waarmee we open innovatie aangaan. Dit partnerschap veronderstelt dat Heijmans meer vrijheid heeft om antwoord te geven op de vraag van de klant. Niet langer hoeft de klant zijn vraag tot op leestekens en decimalen vast te leggen. Hij durft te aarzelen, te zoeken, het vel leeg te laten. Van Heijmans mag hij verwachten dat wij zijn abstracte vraag preciseren, uitdiepen  en omzetten in concrete voorstellen en prestaties. Verder impliceert partnerschap dat Heijmans en de klant elkaar scherp houden – en dat van elkaar dulden.

Lusten en lasten
Wat levert dit partnerschap Heijmans op? Voor mij is dat glashelder: zowel contacten als contracten voor lange termijn. Daar horen – derde verandering op rij – ook andere verdienmodellen bij. Want bij strategisch partnerschap past dat je de lasten en de lusten deelt. Elkaar winst en licht in de ogen gunnen: voor samenwerking in de 21ste eeuw is dat een onwrikbare conditie.

Nog enkele vooruitblikken. Het accent zal meer en meer op design, service en onderhoud komen te liggen. Bouw zal immers niet langer de drager maar een schakel zijn. Een belangrijke voetnoot: onze kennis en expertise van binnenstedelijk bouwen is een troef die ook in de nabije toekomst geldig blijft. Andere trends die doorzetten: Heijmans zal snoeihard op maatschappelijk verantwoord ondernemen worden beoordeeld; niet-integrale tenders zullen zeldzaam raken; de slag om het talent op de arbeidsmarkt kun je alleen met intelligentie winnen. Een lichtpuntje in The War On Talent: in de wereld van adviesbureaus staat een exodus op stapel. Het is voorstelbaar dat Heijmans een welkome overstap van theorie naar praktijk kan bieden. Wij zijn immers een bedrijf met uitdagende projecten “waar je je fiets tegenaan kunt zetten.”

S.M.A.R.T.E.R.
Hoe dan ook zal Heijmans zijn denkkracht moeten uitbreiden. Want willen we ons als integrale, strategische partner bewijzen, dan dienen we niet alleen op operationeel niveau maar ook op tactisch en zelfs strategisch niveau te excelleren. Dat vergt medewerkers die het verdienmodel van de klant kunnen begrijpen, disciplineoverstijgend denken en zowel interne als externe partijen met elkaar weten te verbinden. Het overkoepelende kenmerk van zulke mensen? Het vermogen om niet in beperkingen te denken, maar in mogelijkheden. Toekomstmogelijkheden.

Maincontracting | Integraal werken | Utiliteitsbouw

10 reacties

 1. Eelke -

  I’m in!! Leuke blog Coen. En de toekomst is dichterbij dan je misschien wel schetst. De praktijkvoorbeelden doen zich namelijk al met enige regelmaat voor.

 2. Tom van Swinderen -

  Goede blog Coen, en ik ga mee met hetgeen je zegt. Twee opmerkingen:
  – mooi de focus op Heijmans te zien (en zo moet het ook: uitgaan van eigen kracht), echter moet een en ander wel hand-in-hand met onze klant(en). Deze zin sprak me hierin aan: “Niet langer hoeft de klant zijn vraag tot op leestekens en decimalen vast te leggen. Hij durft te aarzelen, te zoeken, het vel leeg te laten.” Welke ervaringen heb jij (of anderen) hierin als klanten ook nog de ‘traditionele’ aanbieding binnenkrijgen (de vaak ‘helaas’ goedkopere)?
  – betreffende “Het accent zal meer en meer op design, service en onderhoud komen te liggen.” Op welke manier maken wij gebruik van de service-en-onderhoud-kennis in de eerdere projectfases, en welke kansen liggen hier volgens jou? (ook bedenkend dat de service-en-onderhoud fase vaak langer loopt dan de bouwfase, en wij gedurende de servicefase nog directer in contact staan met de gebruiker dan gedurende de bouw, en dus misschien wel ‘makkelijker’ aan ons imago kunnen werken)

 3. Max Huizinga -

  Coen. Strak verhaal ik ben het helemaal met je eens. Hoe het was zal het nooit meer worden. Alleen onze klanten en dan met name de lagere overheden zijn nog lang niet zo ver.

 4. Dimitri van Hekken -

  Beste Coen. Aansprekend verhaal! Met name de terloopse opmerking over binnenstedelijk bouwen (en samen -of in opdracht van- ontwikkelen?). Over niet al te lange tijd zal er mi – door minimale aantallen woningen nu- een enorm tekort zijn aan woningen. Natuurlijk niet overal in Nederland. Die opgave zal veelal binnenstedelijk vertaald moeten worden. Daar kom je dan bewoners, omwonenden, gemeente en corporaties tegen. Maar nu deels op een andere manier dan vroeger; stevig opgeschud door allerlei ervaringen in de afgelopen drie jaar. Is Heijmans dan ook in staat en bereid om heel vroeg in het proces deel te nemen of zelfs – op verzoek van bijvoorbeeld een gemeente of corporatie- als procesmanager of regisseur op te treden? uiteraard onder de conditie dat de betreffende partners ook echt in staat en bereid zijn om (ook) een andere rol hierin te nemen. Mogelijkheden zien.

 5. Thomas van Gerwen -

  Coen,
  Helder en inspirerend verhaal. Heijmans Utiliteit is een mooie stap die naadloos aansluit bij jou verhaal. Het zal echter nog veel lef, moed en openheid vragen van onze organisatie om verder antwoord te geven op deze ontwikkeling. Mooie uitdaging!

 6. Eduard Figee -

  Coen, mooie blog. Ik zie uit naar de interne samenwerking en kennisdeling tussen u-bouw/techniek en infra. En over het ‘lege velletje’; daaraan kunnen we zelf ook nog geven. Immers, klanten die vertrouwen hebben in Heijmans cq de bouw, zijn ook eerder geneigd dat vel leeg te laten.

 7. Frits Dirckx -

  Coen,
  Goed verhaal. Heldere visie. Helemaal eens met je waarneming en vertaling naar ons bedrijf. Nu de vertaling naar de praktijk van de organisatie en vooral de mensen die deze organisatie maken. Er is nog heel veel energie en begrip nodig om te willen en te kunnen veranderen.
  We mogen alleen in het opschalen van het abstractieniveau niet vergeten dat er ook nog met gegarandeerde kwaliteit gebouwd moet worden.Terecht dat je opmerkt dat het niet alleen aan onze kwaliteit ligt, maar ook van onze partners in het realiseren van de projecten.
  Er liggen vooral veel kansen

 8. Dennis Segeren -

  Goede blog Coen, ik word er enthousiast van! Ik wil je punt ‘S.M.A.R.T.E.R.’ nog even aanhalen hier: in mijn ogen echt heel belangrijk. Juist in deze tijd heeft Heijmans de kans te investeren in de toekomst. In mijn ogen, in vergelijking met ‘de conculega’s’ kan (en moet?) hier nog een flinke slag gemaakt worden.

 9. Henk Blok -

  Coen,
  Leuke blog, het zal je niet verbazen ik ben het met je eens.
  De klant is koning wordt het nieuwe credo, wat al altijd al had moeten zijn naar mijn idee, bouwen doen we voor klanten,zij bepalen wat en wanneer, daar komt geen grootschalige project ontwikkeling met dito winsten aan te pas.

  Voor klanten realiseren wat ze willen hebben dat is de uitdaging, als dat lukt verdien je ook een goede boterham.

  Uitdagen, met je klanten, niet voor ingenomen, geldt ook in bouwcombinaties ook die partners moeten en mogen elkaar uitdagen tbv het succes!.

  Groet
  Henk

 10. Ton Fleuren -

  Hallo Coen,

  Geen enkele onduidelijkheid. Nu wordt de kunst om de wereld zoals jij die zo helder weergeeft ‘naar binnen te halen’, erin te gaan geloven en deze te vertalen in concrete producten en diensten waar onze ( potentiele) klanten blij van worden. Die veranderingsslag zal het verschil gaan maken tussen de ‘bouwers’ van deze wereld. Wie zijn succesvol en wie vallen af?
  Aan ons het woord!

plaats een reactie