Heijmans_Succes_van_Corporaties_300

Het succes van corporaties

Sinds de grote bruteringsoperatie van Heerma is het nooit echt stil geweest rondom woningbouwcorporaties. Wat ze zouden moeten doen wordt de volkshuisvesters al vanaf 1993 toegeroepen vanaf de politieke zijlijn. Ik wil een positief geluid laten horen. Mijn wortels liggen er en corporaties zijn voor mij altijd een van de belangrijkste partners geweest om een stad te maken.

Woningbouwcorporaties zijn een product van onze cultuur en onze wetgeving. Goede huisvesting voor iedereen is in onze grondwet als recht vastgelegd. Rijke ondernemers investeerden door middel van corporaties in goede huisvesting om te zorgen voor het welzijn van hun arbeiders. Winst was geen prominent doel. Ons huidige economische en politieke klimaat maakt het nog belangrijker dat er partijen zijn die de lagere inkomens helpen in hun basisbehoeften te voorzien. De verschillen tussen arm en rijk groeien.
De grote ingreep van de inkomensgrens van € 34.085,- als maximum inkomen voor sociale huisvesting treft de gebieden met de meeste middeninkomens en dat zijn niet de steden. We hebben in die gebieden een probleem met de huisvesting. Wie vult het gat tussen de bovengrens van de sociale huur en de ondergrens van de vrije markt? In een markt waar de perceptie op bezit verandert ligt daar een grote kans, maar frustreren beleid en regels een afdoende antwoord op die behoefte.

Leefbaarheid vergt lokale betrokkenheid
Het is ideaal om met een corporatie aan verbetering van een wijk te werken. Als marktpartij kunnen wij hun lokale aansluiting, hoe vaak we ook aan de keukentafel zitten, niet evenaren. Tel daarbij op de langdurige betrokkenheid door het bezit dat corporaties hebben. Voordat institutionele beleggers een vergelijkbare positie hebben zijn we heel wat jaren verder, als ze het al ambiëren.

Het BBSH, Besluit Beheer Sociale Huursector, geeft woningcorporaties mee te zorgen voor het behoud van leefbaarheid van wijken. Dat biedt ruimte voor een verbreding van het takenpakket naar maatschappelijk vastgoed in de zorg, het welzijnswerk of het onderwijs. Een wijk zonder voorzieningen voldoet slecht qua leefbaarheid. Met die opvatting schuif ik niet alle onrendabele gebouwen in de schoot van deze maatschappelijke organisaties. Overheden kunnen vastgoed van hun balans halen en steviger investeren in onderwijs, welzijn en zorg terwijl corporaties meer instrumenten in handen krijgen om de leefbaarheid van wijken te verstevigen. Hun kennis en kunde voor het beheer van vastgoed zetten corporaties in voor deze gebouwen. Deze steviger publieke combinatie ontlokt eenvoudiger private investeringen. Een hogere mate van publieke betrokkenheid geeft private investeerders meer vertrouwen. Het is de invulling van een overheid die faciliteert en stimuleert zonder grote sommen geld als lokmiddel in te moeten zetten.

Toezicht is geen sturing
Het huidige onrustige vaarwater van de corporaties wordt veroorzaakt door de discussie over toezicht. Dat wordt nogal eens verward met sturing. Gepoogd wordt om politiek weer de handen aan de knoppen te krijgen die in 1993 uit handen zijn gegeven. Wil de politiek wezenlijk iets bijdragen aan onze sociale huisvesting, dan moet ze heldere kaders scheppen. Input is bepalend voor de output, dat geldt ook bij de discussie over de rol van corporaties. Wanneer overheden zich nog steeds met de professionele taken van corporaties bemoeien terwijl hun taak ligt in het bepalen van het beleid voor sociale huisvesting, ontstaat strijd over de doelen en de weg er naartoe. De parlementaire enquête die de Tweede Kamer gaat houden naar de woningcorporaties levert alleen relevante antwoorden op wanneer de politici ook naar hun eigen rol kijken. De onduidelijkheid omtrent de volkshuisvesters heeft mede zijn oorzaak in politiek Den Haag.

Corporaties zijn de meest stabiele bedrijfsvorm door hun behartiging van gedeelde belangen. Door corporaties bij hun essentie te laten blijven, ofwel voor aangesloten leden een behoefte vervullen, zetten we in op hun kwaliteiten. Daar hoort geen marktwerking bij als panacee voor efficiëntie en effectiviteit. Dat sprookje is voorbij.

Woningmarkt | Corporatie

2 reacties

  1. Eelke Stellingwerf -

    Voor de geïnteresseerden: zie ook een artikel van Brink groep op hun website: brinkgroep.nl

  2. Theo Bouwman -

    Wel de meest stabiele bedrijfsvorm, maar voeren hun taak maar beperkt of zelfs vrijwel niet uit: te weinig woningen, te lage kwaliteit, te hoog energieverbruik. Daarnaast hebben ze moeite om zowel te communiceren als te bouwen voor de doelgroep. Dit geeft ruimte voor private partijen om dit beter te doen.

plaats een reactie