heijmans HLM

Weg van levensduur

Mobiliteit vinden we met z’n allen belangrijk in dit land. Maar hoe hou je een wegennet continu in goede conditie, terwijl het niks mag kosten, of bijna niks? Jarenlang heeft Rijkswaterstaat bij het aanbesteden van Levensduurverlengend Onderhoud (LVO’s) met name op de laagste prijs gegund. Met als gevolg ieder jaar ook weer gebakkelei over meerwerk, goedkope korte termijnoplossingen voor schade en lange files bij spoedreparaties. Daar begint nu verandering in te komen.

Efficiënt onderhoud heeft volgens mij niks te maken met voorschrijven hoeveel ton asfalt er in een jaar op een weg mag worden gesmeerd. Het is vooral een kwestie van vooruitkijken, risico’s analyseren, prioriteiten vaststellen en soms preventief ingrijpen. Wat op de lange termijn juist goedkoper is. Deze aanpak, ook wel bekend onder de term best value procurement, is juist sterk in opkomst voor nieuwere projecten, zoals de bekende spoedpakketten. Maar op het gebied van LVO’s was het tot voor kort nog niet doorgedrongen.

Funest
Voor ons als Heijmans Wegen was dat funest. Want hoe succesvol we ook waren met het binnenhalen van spoedpakketten, we hebben al een jaar of drie, vier geen enkele aanbesteding van een LVO-project gewonnen. Terwijl het om onze core-business gaat! Voor de allerlaagste prijs inschrijven en daarna hopen met minimale kosten weg te komen, kunnen en willen we echter niet. Want dan draai je jezelf een poot uit en ga je van het begin af aan met het mes op tafel aan de slag.

Onderhoud is namelijk nooit exact te voorspellen. Je weet niet hoe de weg reageert op weersinvloeden of een veranderende omgeving. Als je dus met een strikt omschreven bestek aan de slag gaat, weet je per definitie zeker dat je bij een aanbesteding niet krijgt wat je wilt.

Wij maken liever een mooi werk waar we trots op kunnen zijn. We vinden namelijk dat het bij onderhoud om méér gaat dan de deklaag van een weg frezen en opnieuw asfalteren. De weg beschikbaar houden, daar gaat het om! En daar zijn veel meer mogelijkheden voor: we kunnen verlengen, sealen, rekening houden met geplande reconstructies; ons palet is breder dan de opdrachtgever nu van ons vraagt…

Visie
Onze visie hebben we eind vorig jaar aan Rijkswaterstaat gepresenteerd. De kern luidt: zoek een partner die ook echt in staat is om de vraag in te vullen. Niet: wat kost een ton asfalt ? Maar: wie houdt voor mij deze weg op de meest efficiënte manier beschikbaar? Rijkswaterstaat heeft na een brede marktconsultatie een nieuw contract op de markt gezet, de aanbesteding van variabele onderhoudscontracten voor 7 percelen in Noordwest- en Zuid-Nederland in 2012-2013, met een optie voor verlenging tot 2016. Vernieuwend aan dit contract is dat de aanneemsom niet exact is vastgesteld bij inschrijving. Er is alleen een richting aangegeven, met fictieve hoeveelheden. De focus ligt op het de totale levensduur van de weg (Life Cycle Cost) en beoordeelt in hoeverre een opdrachtnemer Rijkswaterstaat kan ontzorgen door te voorkomen dat er een calamiteit ontstaat. Zodat er nooit meer ’s ochtends een telefoontje hoeft te komen dat de weg is kapotgevroren.

De nieuwe contracten kwamen in december 2011 op de markt. Binnen zeven weken hebben wij een plan van aanpak geschreven waarin we als oplossing Heijmans Lifecycle Management (HLM) aanbieden. Daarin kijken we naar alle stakeholders, inventariseren we wat er al aanwezig is, doen we contractopname, weginspecties, risicoanalyses, brengen we verwachte schades in beeld en stellen we prioriteiten. En we doen niet aan symptoom bestrijding maar sturen op bredere structurele oplossingen Zo mogelijk zonder hinder. En na de oplevering gaan we de garantiefase in. Dan gaan wij ongevraagd zelf inspecteren om te kijken hoe ons product zich manifesteert de komende jaren. Hiermee kunnen wij op tijd schadebeelden constateren en tijdig ingrijpen voor het voorkomen van calamiteiten.

Inmiddels is de uitslag bekend. En wat bleek?  Heijmans kwam op alle percelen als beste uit de bus! Het bewijs dat goed Lifecycle Management, mits het op waarde wordt geschat, de juiste oplossing op termijn is. Voor ons is het een beetje jammer dat de aanbesteding voorschreef dat elke aannemer maximaal twee percelen gegund kon krijgen, maar dat is een heel ander verhaal!

Infrastructuur | Aanbesteden | Asset Management

5 reacties

 1. onelonely -

  Rijkswaterstaat kiest er dus bewust voor op de andere percelen af te wijken van “best value”. Begrijp de achtergrond van die policy niet helemaal.

 2. Carlita -

  Leuke column!
  RWS vindt het overigens belangrijk om zaken te (blijven) doen met meerdere bouwondernemers.

 3. onelonly -

  Zodat andere partijen rustig achteroverleunend opdrachtjes van RWS in ontvangst kunnen nemen, Carlita

 4. Jos -

  Als wegbeheerder (RWS) in West-Brabant krijg ik met het lezen van deze column een goed gevoel en zijn we ook benieuwd of het gaat brengen wat we er allemaal van verwachten. Ook RWS heeft als veranderende organisatie behoefte aan deze ontwikkelingen, om zo samen met de marktpartijen de toekomst tegemoet te gaan en dan is het helemaal mooi meegenomen dat we dat samen met Heijmans in het westen van Brabant kunnen gaan ondervinden.

 5. richard van Dongen -

  Prachtig om te zien dat er een HLM concept is bedacht (Heijmans Lifecycle Management) en goed te horen dat dit direct resultaat oplevert en RWS dit waardeert. Ik ben wel erg benieuwd welk IT/ Software systeem Heijmans heeft gekozen om dit concept te ondersteunen. Het bevat namelijk belangrijke aspecten zoals Asset / Maintenance Management (veelal tbv Lineaire Assets), GIS, FMECA – analyses (Risk Based Maintenance), Prestatie Meet functionaliteit en Service Desk afhandeling. Welk systeem(en) wordt hiervoor gebruikt? Mijn eigen ervaring is dat er maar weinig systemen zijn die dit in 1 oplossing beschikbaar hebben. Indien nog gezocht wordt naar een geïntegreerde (all in one) oplossing, kan ik wellicht helpen.. Mvg, Richard van Dongen (OXplus)

plaats een reactie