Heijmans_Veiligheid_Bouwplaats_635x300

Heel thuiskomen willen we allemaal

Afgelopen maandag kraakte de Arbeidsinspectie een stevige noot over de invulling van de verantwoordelijkheid voor een veilige bouwplaats door corporaties. De positie van de woningcorporaties vind ik als opdrachtgever van Heijmans Vastgoed heel herkenbaar. De gedachte is vaak dat de aannemer de veiligheid op de bouwplaats wel regelt en daar verantwoordelijk voor is. Het tegendeel is waar. Wij als opdrachtgevers zijn daarvoor verantwoordelijk. Het is goed dat de Arbeidsinspectie weer eens de schijnwerpers richt op de veiligheid van de bouwvakkers die onze ideeën waar moeten maken.

Niet vanzelfsprekend
Eerlijk gezegd is de veiligheid van de bouwplaats niet een onderwerp dat altijd de aandacht krijgt die het verdient. We hebben als opdrachtgevers van nature meer aandacht voor het initiatief, de plannen om een gebouw te maken, de gesprekken met architecten en stedebouwkundigen en de fiscale en financiële condities. Daar hoort veiligheid van de bouwvakkers niet vanzelfsprekend bij. Ook wijzelf gaan weleens te makkelijk voorbij aan de arbeidsomstandigheden. Als opdrachtgever moet je niet alleen bekijken of een gebouw kan worden gebouwd, maar of het ook veilig kan worden neergezet.

De bewustwording kan altijd beter, ook bij onszelf. Dat zal voor de corporaties niet anders zijn. Voor een ontwikkelaar die naast een aannemer staat is die bewustwording wel hoger. In de wandelgangen, rapportages en de communicatie word je er vaker bewust van gemaakt dan een ‘onafhankelijke’ opdrachtgever zoals een corporatie. Enkele maanden geleden verloor iemand door domme pech een vingerkootje. Dat is een collega met een naam en een gezicht die je vorige week toevallig nog op een ander werk gesproken hebt. Daar word je bewuster van dan welk V&G plan dan ook.

Bouwteam
Als combinatie van projectontwikkelaar en bouwonderneming  ben je daardoor van nature meer geneigd oog te hebben voor een veilige bouwplaats. Wat ons daarbij helpt tijdens de voorbereiding, is het intensieve samenwerken. De plancoördinator zit vanaf het eerste moment bij de besprekingen om het project gerealiseerd te krijgen. Breng je als opdrachtgever niet zelf een veilige werkomgeving naar voren, dan zorgt hij wel dat er aandacht voor is. In een bouwteam verzeker je dat de aannemer wordt gehoord. Het ontslaat je als opdrachtgever niet van je verantwoordelijkheid, maar je garandeert wel dat de mensen die jouw project maken niet worden vergeten.

De ‘helmloze’
Wanneer je opdrachtgever bent, mag je  op de bouwplaats die verantwoordelijk ook pakken. Tien jaar geleden deed je als opdrachtgever geen werkschoenen aan en bij uitzondering een keer een helm, meestal voor de foto. Op de bouw werd al niet zo nauw gekeken, dus dan hoefden wij het al helemaal niet. Nu proberen we dat wel te doen en durven we er ook wat van te zeggen. Dat accepteert de ‘helmloze’. Hij of zij weet vaak allang dat het niet goed is.

Een veilige bouwplaats is vergelijkbaar met het verkeer. Daar gedraagt een normaal mens zich ook niet roekeloos met een groot risico anderen schade toe te brengen. Net zo min accepteer je dat van anderen. Samen werk je aan een mooi gebouw dat zonder ongelukken is neergezet. De bouw is een stoere wereld van ‘de opgestroopte mouwen’, maar ’s avonds heel thuis komen willen we allemaal…

Veiligheid | Bouw | Corporatie

1 reactie

  1. M Makkink -

    Prachtig toch: ook procesmatig veiligheid regelen, we moeten het vanuit onze VCA en zo hoort het : de projectcoordinator brengt de aandacht voor veiligheid in.
    Juist als uitvoerend bouwbedrijf moeten wij ook de gereedschappen aanleveren nodig om ons voor de veiligheid verantwoordelijk te doen zijn en voelen .
    In analogie met de foto van Dick Laheij : geef ook die bouwvakker een microfoon, een platform veilig te willen werken .
    Oh ja : bouwvakkers zijn wij toch allemaal !

plaats een reactie