Heijmans_Fusie_van_Belangen

Duurzaamheid: fusie van belangen

Gisteren ondertekende Heijmans voor de derde keer een contract met Nyenrode Business Universiteit ter ondersteuning van mijn leerstoel. Ik ben daar eerlijk gezegd enorm trots op. Het is bijzonder dat een op de bouwsector gericht bedrijf, in een tijd die zo extreem moeilijk is voor de sector, sponsoring voortzet. Het toont aan dat Heijmans duurzaamheid echt belangrijk vindt maar, en dat geeft mij persoonlijk veel voldoening, het laat ook zien dat er vertrouwen is in de visie die mijn collega’s en ik hebben ontwikkeld om met de duurzaamheidsopgave in de sector om te gaan. Dat is enorm stimulerend en motiverend. Juist in deze tijd.

Fusie van belangen
Hierdoor zijn wij al een aantal jaren in de gelegenheid om dat wat wij de ‘Fusie-van-Belangen-benadering’ noemen te ontwikkelen en uit te dragen. ‘Wij’ zijn in dit geval de hechte groep van personen die samen het zogenaamde ‘bouwteam’ van het Center for Sustainability van Nyenrode vormen. Wat wij proberen te doen is kennis van duurzaamheid zodanig in te brengen in de praktijk dat niet alleen het milieu en de wereld er beter van worden maar ook, en misschien zelfs vooral, het bedrijfsleven en de gebruikers van de gebouwde omgeving. Wij willen met behulp van bijvoorbeeld energiebesparende maatregelen, groen en gezonde materialen zowel de kwaliteit van de gebouwde omgeving een impuls geven  als  het bedrijfsleven een uitweg bieden uit de crisis. Onze aanpak neemt daarom de behoeften van zowel het bedrijfsleven als bewoners en andere betrokkenen als uitgangspunt. Met deze basis zoeken we samen met alle betrokken partijen naar innovatieve oplossingen voor de vele nieuwe uitdagingen waar de sector voor staat. De behoefte bijvoorbeeld om historisch waardevolle gebouwen ook in deze tijd te handhaven en op rendabele wijze een nieuwe rol te geven of de noodzaak om het (onzekere!) aandeel energiekosten van de woonlasten van met name de mensen met de laagste inkomens terug te dringen. Wij zoeken naar nieuwe wegen met de partijen uit de sector die voor vernieuwing open staan. Daarnaast ontwikkelen we kennis en ervaring om het ook partijen die wat minder innovatief zijn ingesteld mogelijk te maken het spoor van de koplopers te volgen. Integratie van kennis uit de gedragswetenschappen in de bestaande technische en economische kennis van de sector zien wij als een belangrijke voorwaarde om tot echte verandering te komen. En samenwerking. De problemen waar we nu voor staan zijn zo complex dat het een illusie is te denken dat je als partij alleen het verschil kan maken. Samen met anderen verschil maken, dat is wat wij willen. Deze samenwerking met Heijmans helpt ons dat ideaal te verwezenlijken. Wij kijken uit naar een intensief en productief vervolg van deze nu al vier jaar bestaande, stimulerende relatie.

Duurzaamheid | Kennisontwikkeling

plaats een reactie