Een_Ijzersterk_vooruitzicht_635x300

Een ijzersterk vooruitzicht

Managen is voortdurend oefenen in realisme. Dat geldt ook in de bouwwereld. De prognoses zijn weinig rooskleurig. In 2013 zal de economische krimp nog sterker zijn dan de nationale cijferaars een kwartaal geleden voorzagen. Toch zitten we bij Heijmans Utiliteit niet bij de pakken neer.

Hebben we onze ogen stijf dicht? Integendeel. Met scherpe blik hebben we in 2012 onze eigen organisatie bezien. Sinds eind 2011 zijn de lakens opgeschud. Niet eventjes, voor het oog van de wereld. Maar flink en langdurig. Dat leidt nu al tot meer integraliteit, marktkennis, procesbewaking en slagkracht. Afgelopen jaar nam onze projectenportefeuille toe tot 70% integraal werk.

Blokken
Een van onze maatregelen van het afgelopen jaar is het opdelen van projecten in vier blokken. Elk blok kent eigen criteria en beslissingsmomenten – go or no go. Het eerste blok behelst kansen creëren en verwerven. Tweede blok: ontwerpen en engineeren, wat we te lang stiefmoederlijk hebben behandeld. Nummer drie: realiseren, inclusief sterkere anticipatie op tijdsdruk. En het laatste blok: services.

Verder zetten we nadrukkelijker in op de high-end market. Die kent hogere bruto-marges. Ook grotere risico’s? Ja. Maar adequate kennis kan de risico’s beheersbaar maken. Op de arbeidsmarkt zoeken we dan ook actief naar mensen die van de hoed-en-de-rand weten. Ons credo: liever een kennis- dan een capaciteitsbedrijf.

Go
Over onze nieuwe beslissingsmodel. Dat heeft een parallel met het strategische spel Go, waarin je evenwicht tussen inzicht en lef moet bereiken. In het kort: op een bord van 19 x 19 lijnen dienen de spelers 361 kruispunten te veroveren. Telkens beslis je: go or no go. Want we veroveren graag alle kruispunten van Nederland, maar niet tot elke prijs. Iedere go/no go zullen we dan ook aan strikte randvoorwaarden ijken. Is de overdracht tussen de blokken op orde? Passen de contractvoorwaarden – lees vooral: de risico’s – bij de prijs? Noodzakelijke vragen. Zeker nu.

Bij Utiliteit Nieuwe Stijl past ook onderlinge helderheid. De tijd is voorbij dat samenwerking betekende: ik-accepteer-het-maar-dat-jij-je-zaken-niet-op-orde-hebt. Want uiteindelijk kost zo’n houding tijd, geld en geloofwaardigheid. Leg eventuele problemen open op tafel. Hoe vroegtijdiger, hoe beter. Dat is de glasharde afspraak. It’s all about accountability: je bent rekenschap aan het geheel verschuldigd. Maar ook aan jezelf.

Zichtbaar
De eerste resultaten van deze nieuwe koers worden steeds meer zichtbaar. Het besef van gemeenschappelijkheid is scherper. Onderling spreken medewerkers meer over wat ze aan het doen zijn. Verder zijn er minder onderhandelingen tussen de verschillende disciplines.

Wat ook esprit geeft, is de verandering in samenstelling van het management. De kaarten op tafel: er waren te veel managers en te weinig leiders. Dat is veranderd. Of zoals onzer nieuwe financieel directeur Job Telling – die al 9 jaar bij Heijmans werkt – deze herfst opmerkte: “Ik heb er vertrouwen in, omdat de buitenwereld niet langer de schuld krijgt: ik zie dat de directie ook naar haar eigen functioneren kijkt.”

One
De neuzen staan nu ook dezelfde kant op. Ik weet het: die uitdrukking levert al snel scepsis op in Nederland. Maar niet bij ons. Er is voortaan één BV. Er is één club die projecten werft. Er is één centrale plek – Rosmalen – waar we finale beslissingen nemen over wat we voor de zeven vestigingen in het land uitrollen. En er is één geüniformeerd bedrijfsproces, waarvan de implementatie in 2013 voltooid zal zijn. Ik kijk ernaar uit. Want het zal onze herkenbaarheid voor de klant vergroten, het risico van misverstanden verkleinen en meer kennisdeling betekenen. Een ijzersterk vooruitzicht.

Integraal werken | Utiliteit

2 reacties

  1. Arjan Hofmann -

    Niet alleen voor ons utiliteits-onderdeel een goed vooruitzicht en goede uitgangspunten, maar voor heel Heijmans.

  2. Ton Fleuren -

    Kritisch naar verleden zijn en een helder plan naar de toekomst durven neerzetten. Verantwoordelijkheden delen en elkaar erop aanspreken. In 2013 moeten we in een zware storm hiermee op de uitgezette koers voortgang gaan boeken.
    Hoop dat ook alle medewerkers van HU deze blog gaan lezen!

plaats een reactie