A58 Geen doodlopend pad

A58: Geen doodlopende weg!

Van een door de overheid vergeten stuk asfalt wordt de A58 de meest innovatieve en duurzame snelweg van het land. Ook al heeft Rijkswaterstaat (RWS) er nog geen cent voor vrijgemaakt. Daar zorgen de Kamers van Koophandel Brabant en Zuidwest-Nederland en de Brabants-Zeeuwse werkgeversvereniging voor. Samen hebben zij de Stichting ZuidNet A58 opgericht en daar Heijmans, DSM, Philips, TNO en anderen bij betrokken om de nieuwste mobiliteitstechnieken toe te passen. Helaas stuiten we hierbij op wettelijke drempels en koudwatervrees.

Eigenlijk zou RWS pas in 2021 geld beschikbaar hebben voor de capaciteitsvergroting van de A58, maar dat duurt het bedrijfsleven te lang. De ruim 145 km lange  corridor  tussen Eindhoven en Vlissingen vormt namelijk de levensader voor de zuidelijke economie en is een cruciale verbinding tussen enerzijds Zeeland en Brabant en anderzijds de havens van Rotterdam en Antwerpen en de rest van Europa. Dat is van nationaal belang; Brabant en Zeeland zijn verantwoordelijk voor een kwart van de totale Nederlandse export en als het om industriële goederen gaat, zelfs voor een derde. De A58 moet dus eerder worden aangepakt. Dat kan zelfs nu al! Met geldbesparende, innovatieve, duurzame maatregelen kunnen we in een Publiek Private Samenwerking (PPS) direct aan de slag.

Ambitieus plan
Om te voorkomen dat de A58 volledig vastloopt, heeft ZuidNet A58 een unsolicited proposal (PDF) naar de minister van Infrastructuur & Milieu gestuurd. Een ambitieus plan, waarin het niet domweg gaat om méér asfalt, maar nieuwe manieren centraal staan om de benutting en capaciteit van de huidige snelweg te vergroten. Heijmans heeft daarvoor, samen met overwegend zuidelijke bedrijven, zo’n 40 innovatie- en duurzaamheidsmaatregelen uitgewerkt, waarbij de beste  gefaseerd kunnen worden gerealiseerd. Hierbij is een onderverdeling gemaakt naar de thema’s ‘Slimme doorstroming’, ‘Hergebruik van materialen’ en ‘De weg als Energiecentrale’.

In fase 1 (tot 2015) gaat het o.a. om zaken als slimme verlichting, wegmarkering, LED’s die auto’s begeleiden, energiewinnende bermbeplanting, reflecterend asfalt en het sealen van ZOAB. Daar zouden we direct mee aan de slag kunnen. In de maatregelen voor morgen (tot 2025) zitten bijvoorbeeld systemen, die beter met elkaar communiceren, het toepassen van biocomposieten in verkeersborden of paaltjes, maar ook in de viaducten. Dynamische rijbaanmarkering, zelfhelend asfalt, Modieslab (asfalt van de rol) en Solarfalt (asfalt dat energie opwekt) zitten eveneens in deze categorie. Bij maatregelen voor overmorgen (tot 2040) denken we aan zonne-energie opwekken via het wegdek, warmte-koude opslagsystemen die de weg in de winter vorstvrij houden en in de zomer koelen. Of aan het draadloos opladen van elektrische auto’s, net als de elektrische tandenborstels thuis, via inductiespoelen in het wegdek. Met deze nieuwe technieken kan de A58 het visitekaartje worden van de BV Nederland. Onze kennis kan zelfs een exportproduct worden, vergelijkbaar met de Nederlandse waterbouwkundige kennis die nu wereldwijd wordt gevraagd.

Verbazing
Een knelpunt hierbij is wel dat de wet- en regelgeving over aanbestedingen ons in de weg zit. RWS is betrokken bij het overleg van ZuidNet A58 en trekt regelmatig de wenkbrauwen op in verbazing. In feite beseft RWS dat het de verkeerde vragen aan de markt stelt, door onze mogelijkheden te beperken met een gedetailleerd programma van eisen, in plaats van ons een mandaat te geven om de mobiliteit tussen A en B te regelen. Daartoe zijn we namelijk in staat, dat hebben we de afgelopen jaren bewezen; als het EMVI wordt, als we op kwaliteit worden afgerekend, zit Heijmans goed in de wedstrijd.

Wij hebben de potentie, in samenwerking met soms verrassende partners, om echt het verschil te maken. We willen de klantvraag van morgen voor zijn en kunnen het bewijs leveren dat het anders kan. En dat zit niet zozeer in de techniek, als in de openheid en samenwerking die je creëert. Doorslaggevend is of we genoeg bevlogen mensen kunnen mobiliseren met hetzelfde gedachtegoed. Dat is mijn centrale punt. Samen, zonder belemmeringen, op weg om slimmer te bouwen. Daarbij kunnen we opdrachtgevers als RWS, Prorail of andere overheden iets leren, zonder arrogant te worden.

Natuurlijk, als we onze kennis in alle openheid delen, steken we ook onze nek uit. Collega’s spreken me daar wel eens op aan. Mijn overtuiging is dat we als frontrunner moeten durven voorop te lopen, zodat we altijd het verschil kunnen blijven maken. Consequent vooroplopen versterkt ons merk en heeft tot gevolg dat partijen van allerlei allooi graag met ons samen werken. Exclusiviteit is dan niet meer zo belangrijk, want Heijmans staat voor vernieuwing. Ik reken erop dat dit zowel  bij onze opdrachtgevers landt, als in onze eigen organisatie. Want kijkend naar de toekomst, wil ik onze kinderen niet opzadelen met extra brede plakken asfalt die tegen de laagste prijs zijn aangelegd maar met een goeie basis om voort te bouwen aan een nog duurzamere wereld.

Infrastructuur | Innovatie | Aanbesteden

2 reacties

  1. Rene Rozendal -

    Frits, goede blog! Inderdaad mee eens dat de huidige aanbestedingsregels innovatieve concepten welke in de markt ontwikkeld worden (zoals unsolicited proposals) in de weg zitten.
    Overigens staan sinds eind 2011 nieuwe Europese aanbestedingsrichtlijnen op stapel welke de nieuwe aanbestedingswet (welke naar verwachting op 1-1-2013 in werking zal treden) zullen wijzigen. In deze aanbestedingsrichtlijnen is een nieuwe procedure opgenomen, het zogenaamde ‘Innovatiepartnerschap’. Deze procedure is in het leven geroepen voor gevallen waarin de aanbestende dienst in een gestructureerd partnerschap met ondernemers innovatieve werken wil ontwikkelingen en vervolgens zal afnemen tegen overeengekomen kwaliteits- en prijsniveaus. Het is wel zo dat deze procedure niet beoogt om tot een opdrachtnemer te komen, maar tot samenwerkingsverbanden tussen aanbesteders en een of meer marktpartijen. Nog niet duidelijk is om dit moment of Nederland deze procuredure zal gaan opnemen in haar nationale wetgeving.

plaats een reactie